Zarówno murawa boiska, jak i jego trybuny są budowlą. Należny od nich podatek wynosi zatem 2 proc. – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Reklama
Wyrok zapadł w sprawie Zagłębia Lubin – klubu grającego w polskiej ekstraklasie piłkarskiej. Stanisław Kogut, jego rzecznik prasowy, podkreśla jednak, że niekorzystny dla Zagłębia wyrok zapadł w sprawie dotyczącej interpretacji indywidualnej, a więc nie wynika z niego jeszcze obowiązek zapłaty na rzecz miasta jakichkolwiek kwot. Postępowania w sprawie opodatkowania stadionu za lata 2011–2014 (Dialog Arena) są na razie na etapie rozpatrywania przez samorządowe kolegium odwoławcze.

Reklama
Klub wystąpił o interpretację, licząc na dodatkowy argument w tym sporze. Od dawna bowiem uważa, że budowlą jest tylko płyta boiska, a więc tylko od niej powinien płacić 2-proc. podatek. Natomiast od zadaszonych trybun danina powinna być mniejsza (22,66 zł od 1 mkw.), bo – jak twierdzi klub – należy je traktować jako budynek, a nie budowlę.
Innego zdania jest jednak prezydent Lubina. Uważa, że w świetle art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych trybuny Dialog Areny są także budowlą. Byłyby budynkiem tylko wtedy, gdyby były nie tylko zadaszone, ale i trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych ze wszystkich stron i gdyby miały fundamenty. Tymczasem pod trybunami Dialog Areny jest wolna przestrzeń, a od płyty boiska oddziela je tylko niska przegroda – argumentuje prezydent miasta.
W skardze do sądu klub podkreślał, że budynek główny wraz z trybunami to jednolite elementy stadionu, dlatego obie spełniają definicje budynku i fiskus nie może ich kwalifikować inaczej. Powołał się m.in. na prawomocny już wyrok wrocławskiego WSA z 30 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 1167/13).
W tej sprawie jednak WSA we Wrocławiu przyznał rację prezydentowi Lubina. Zwrócił uwagę na to, że w załączniku nr 5 do prawa budowlanego stadiony określono jako jeden z obiektów budowlanych. Nie dzieli się ich sztucznie na płytę główną boiska i na trybuny. To zaś zdaniem WSA przesądza, że klub powinien płacić 2 proc. podatek od całej wartości Dialog Areny. Tak samo stwierdził sąd kasacyjny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 295/15.