Naczelnik urzędu skarbowego pobierze za czynności egzekucyjne nie więcej niż 30 tys. zł – odpowiada Ministerstwo Finansów na pytanie DGP.
Na nowych zasadach zyskają ci, którzy z podatkami i innymi zobowiązaniami wobec budżetu zalegają na duże kwoty. Opłata będzie bowiem limitowana.
Stracą ci z mniejszym długiem, ponieważ dla nich opłaty egzekucyjne wzrosną.