statystyki

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans

autor: Katarzyna Trzpioła13.03.2017, 08:40
Najważniejszą zmianą w rachunku zysków i strat zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym jest niewykazywanie pozycji wyniku na działalności nadzwyczajnej jednostki.

Najważniejszą zmianą w rachunku zysków i strat zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym jest niewykazywanie pozycji wyniku na działalności nadzwyczajnej jednostki.źródło: ShutterStock

Rachunek zysków i strat to prezentacja sposobu osiągania wyniku finansowego.

DODATEK SPECJALNY

Sprawozdanie finansowe ma za zadanie prezentować obraz jednostki, a więc nie tylko sytuację finansową i majątkową. Obejmuje nie tylko bilans, lecz także inne elementy, które pokazują sposób osiągania wyniku finansowego czy gospodarowania środkami pieniężnymi. Nie wszystkie dodatkowe elementy są sporządzane przez każdą jednostkę. Obowiązkowe, oprócz bilansu, są rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Rachunek zysków i strat wskazuje, czy został on uzyskany w ramach działalności podstawowej operacyjnej czy zdarzeń innych, wskazuje, w jaki sposób posiadanie, sprzedaż czy aktualizacja majątku rzeczowego i finansowego ma wpływ na zysk lub stratę jednostki. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047; dalej: u.r.) przewiduje dwa warianty rachunku zysków i strat: porównawczy i kalkulacyjny. Wybór, którego dokonuje kierownik jednostki, zależy od rodzaju działalności podmiotu i przyjętych zasad ewidencji kosztów działalności operacyjnej.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Co zmieniono

Warto przypomnieć, że rachunek zysków i strat z załącznika nr 1 został zmieniony przez ustawę z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333). Ta nowelizacja dodała też załącznik nr 5, który jest przeznaczony dla małych jednostek zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 1e ustawy o rachunkowości, jeśli ich organ zatwierdzający podejmie decyzję o skorzystaniu z tego uproszczenia. Generalnie zmiany te weszły w życie 23 września 2015 r., ale mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednak jednostki mogły zastosować zmienione przepisy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy kończący się po 23 września 2015 r.

W zakresie zmian w załączniku nr 1 w rachunku zysków i strat należy podkreślić przede wszystkim skutki usunięcia segmentu „Wynik zdarzeń nadzwyczajnych”. Obecnie jednostki są zobowiązane do ujawniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach informacji o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub takich, które wystąpiły incydentalnie. Ponadto w pozostałych przychodach operacyjnych należy ujawnić osobno pozycję o nazwie „aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”, która dotychczas znajdowała się jedynie w pozostałych kosztach operacyjnych. Zmieniono także nazwy pozycji:

●zysk z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych,

●strata z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

Powyższa zmiana oznacza, że skutki likwidacji czy darowizn niefinansowych aktywów trwałych będą pokazywane w ww. pozycjach, a nie jak wcześniej ujmowane zbiorczo w pozycji Inne przychody operacyjne lub Inne koszty operacyjne.


Pozostało 92% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane