Podatnicy mieli w ubiegłym roku mniej pytań do organów podatkowych niż w 2015 r. Liczba wydawanych interpretacji indywidualnych spadła o 3,5 tys. (w 2015 r. było ich ponad 37,7 tys.).
Podatkowe interpretacje indywidualne w 2016 r. / Dziennik Gazeta Prawna
Z informacji o działalności biur Krajowej Informacji Podatkowej w 2016 r. wynika, że jedna trzecia wydanych interpretacji dotyczyła VAT i akcyzy. Pytano m.in. o stawki, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy usługach budowlanych, prewspółczynnik. A w sprawach akcyzy – najczęściej o zwolnienia w procesach: metalurgicznych, mineralogicznych, elektrolizy i redukcji chemicznej.
Dwie trzecie interpretacji dotyczyło podatków bezpośrednich (np. PIT, CIT, PCC). Tu z reguły podatnicy pytali o koszty uzyskania przychodów, skutki uczestnictwa w programach motywacyjnych i PIT od świadczeń w ramach programów dobrowolnych odejść.
W prawie trzech czwartych pytań fiskus zgodził się ze stanowiskiem podatnika (tj. w niemal 24,7 tys. interpretacji).
Ponad jedna trzecia niezadowolonych z otrzymanej odpowiedzi (2,8 tys.) wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa (na prawie 9,3 tys. negatywnych interpretacji). Wezwanie jest warunkiem do tego, aby móc następnie złożyć skargę na interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W 2016 r. sądy wojewódzkie wydały ponad 2 tys. orzeczeń w związku z zaskarżonymi interpretacjami (w 2015 r. było to prawie 2380 orzeczeń). Niespełna połowa wyroków w tej instancji zapadła po myśli podatników (w 2015 r. było to aż 57 proc.).
Korzystniej dla podatników orzekał NSA. Wygrali oni w 853 sprawach, a fiskus zaledwie w 579 przypadkach.
W samym tylko 2016 r. organy podatkowe rzadziej wnosiły skargi kasacyjne (ponad 700 razy, dla porównania w 2015 r. prawie 900 razy), za to podatnicy - częściej (481 razy, tj. o 70 więcej niż rok wcześniej).
W ub.r. opublikowanych zostało dziewięć interpretacji ogólnych. Tylko jedna z nich, dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych, została wydana na wniosek podatnika (z 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141). Aż 17 wniosków podatników zostało pozostawionych bez rozpatrzenia.
Przypomnijmy, że w 2016 r. interpretacje wydawało pięciu upoważnionych do tego dyrektorów izb skarbowych: w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu. Od 1 marca br. zajmuje się tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.