Uchylona korzystna interpretacja indywidualna nie uchroni przed obowiązkiem zapłaty daniny, jeżeli podatnik postąpił zgodnie z nią, zanim jeszcze ją otrzymał.
Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Chodziło o kobietę, która odeszła z pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) i w związku z tym dostała odszkodowanie w dwóch ratach (w 2015 r. i pod koniec stycznia 2016 r.). Chciała wiedzieć, czy będzie musiała zapłacić podatek od tych pieniędzy.
Na początku marca otrzymała korzystną dla siebie interpretację indywidualną (nr IPPB4/4511-13/16-4/JK2). W związku z tym, rozliczając się z fiskusem za 2015 r., nie zapłaciła podatku od odszkodowania.
Kilka miesięcy później, w czerwcu 2016 r., minister finansów wydał jednak interpretację ogólną (nr DD3.8201.1.2016.MCA), w której wyjaśnił, że takie wypłaty w ramach PDO są opodatkowane.
Pod koniec września kobieta otrzymała postanowienie o wygaśnięciu otrzymanej wcześniej interpretacji indywidualnej. Sądziła jednak, że niczego to nie zmienia w jej sytuacji, bo zdążyła się już zastosować do korzystnego stanowiska fiskusa.
Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Odwołał się bowiem do art. 14m par. 1 ordynacji podatkowej, który wprowadza wyjątki od zasady, że zastosowanie się do zmienionej bądź wygasłej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić podatnikowi. Jeden z tych wyjątków dotyczy sytuacji, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce jeszcze przed opublikowaniem interpretacji ogólnej albo doręczeniem interpretacji indywidualnej.
Dyrektor uznał, że tak właśnie było w tej sytuacji. Kobieta otrzymała bowiem interpretację indywidualną już po dniu, kiedy jej pracodawca powinien był potrącić zaliczkę na podatek (20 lutego 2016 r.). Nie może więc powoływać się na moc ochronną interpretacji, która wtedy jeszcze do niej nie dotarła. To zaś oznacza, że powinna zapłacić PIT od otrzymanego odszkodowania.
Skutki otrzymania interpretacji indywidualnej
Ochrona przed odsetkami i konsekwencjami karnymi:
● zawsze (chyba że w grę wchodzi klauzula przeciw unikaniu opodatkowania)
Trzeba zapłacić podatek, gdy:
● skutki podatkowe miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej albo doręczeniem podatnikowi interpretacji indywidualnej.
Podatku nie będzie, gdy:
● skutki podatkowe miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu podatnikowi interpretacji indywidualnej.
Źródło: art. 14k–14m ordynacji podatkowej
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB4.4518.2.2016.2.JK2