Dostawy i usługi na rzecz innych niż polskie sił zbrojnych są z zerową stawką podatku, niezależnie od tego, czy trafiają za granicę, czy pozostają w kraju – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który świadczył usługi cateringowe, sprzątania i wynajmu sprzętu oraz dostarczał artykuły spożywcze i przemysłowe na rzecz hiszpańskich oddziałów NATO. Problem polegał na tym, że oddziały te przyjechały na ćwiczenia do Polski. Dostawy i usługi były więc realizowane na terytorium naszego kraju.
Biznesmen zawarł umowę o świadczenie usług z upoważnionym przez ministra obrony narodowej Hiszpanii przedstawicielem sił zbrojnych NATO. Ten przed dokonaniem dostawy przekazał mu: świadectwo zwolnienia z VAT (podpisane przez dowódcę wojsk hiszpańskich i potwierdzone przez polski organ wojskowy) oraz zamówienie wraz ze specyfikacją.
Na tej podstawie przedsiębiorca uznał, że ma wszelkie podstawy, aby wystawić fakturę ze stawką 0 proc. VAT (zgodnie z par. 8 ust. 2 rozporządzenia z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz.U. z 2013 r. poz. 1719).
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał jednak, że w tej sprawie nie ma mowy o zerowej stawce podatku. Ma ona bowiem zastosowanie tylko wtedy, gdy są to dostawy i usługi dokonywane z przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego, a nie na terytorium Polski – stwierdził. Wniosek ten dyrektor izby wysnuł z par. 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
Dyrektor uznał, że skoro dostawy i usługi są realizowane w Polsce, to przedsiębiorca powinien naliczać VAT przy sprzedaży i odprowadzać go do urzędu skarbowego, a nabywca – w tym wypadku organ wojskowy – będzie mógł wystąpić o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług.
Podatnik wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd przypomniał, że polski przepis jest implementacją art. 151 ust. 1 lit. c i d dyrektywy o VAT. Nawet gdyby chciało się wyciągnąć z niego taki sam wniosek jak fiskus, to i tak dyrektywa miałaby pierwszeństwo – stwierdził sąd.
Wyjaśnił, że z polskiego przepisu wynika tylko tyle, że stawka 0 proc. VAT nie może być stosowana w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz polskich sił zbrojnych będących częścią wojsk NATO, gdy stacjonują w Polsce. – Na rzecz oddziałów hiszpańskich jednak przedsiębiorca słusznie wystawił fakturę z zerowym podatkiem – stwierdził WSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 8 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Go 466/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia