Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży starej nieruchomości kupi nową i ją następnie wynajmie, zapłaci 19-proc. podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Podkreślił, że podatnik mógłby uniknąć daniny tylko wtedy, gdyby sam zamieszkał w kupionym lokalu. Zrealizowałby wtedy własne cele mieszkaniowe, a więc mógłby korzystać z preferencji w PIT.
Chodziło o mężczyznę, któremu w lipcu 2012 r. rodzice podarowali mieszkanie. Dwa lata później kupił następny lokal i w nim zamieszkał. Zakup ten sfinansował z kredytu bankowego.
W styczniu 2016 r. mężczyzna sprzedał pierwsze mieszkanie, otrzymane w darowiźnie. Planował kupić za nie kolejny lokal. Nie zamierzał w nim jednak zamieszkać, tylko go wynająć. Liczył na to, że dochód z wynajmu pozwoli mu spłacić kredyt i pokryć bieżące koszty utrzymania obu mieszkań. Dopiero po założeniu rodziny mężczyzna zamierzał oba sprzedać i kupić jeden duży dom lub mieszkanie.
Sądził, że od dochodu ze sprzedaży mieszkania podarowanego mu przez rodziców nie zapłaci PIT, bo będzie miał prawo do ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Planował wprawdzie go wynajmować, ale – jak podkreślał – dochód z najmu będzie przeznaczać na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu, w którym sam mieszka.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był jednak innego zdania. Przypomniał, że ulga przysługuje tylko na realizację własnych celów mieszkaniowych. Te należy rozumieć jako potrzebę „zapewnienia sobie dachu nad głową”, czyli zamieszkania w nowym lokalu.
Dyrektor izby powołał się na orzecznictwo, w tym m.in. nieprawomocny wyrok WSA w Łodzi z 15 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Łd 1356/15). Stwierdził zatem, że nie ma mowy o uldze, gdy dochody ze sprzedaży są przeznaczane na zakup innych nieruchomości w celach zarobkowych, spekulacyjnych czy inwestycyjnych, tak jak w tym wypadku. Istotne jest, aby zakup nieruchomości służył celom mieszkaniowym kupującego, a nie osób, które ją wynajmą – podkreślił dyrektor izby.
Mężczyzna będzie musiał zapłacić 19-proc. podatek od dochodu. Obliczy go, pomniejszając przychód ze sprzedaży mieszkania o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości (art. 22 ust. 6d ustawy o PIT). Mógłby też odliczyć kwotę podatku od spadków i darowizn, ale otrzymując darowiznę od rodziców, skorzystał ze zwolnienia z tego podatku.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1065.2016.2.AR