Ministerstwo Rozwoju skierowało projekt ustawy Prawo przedsiębiorców do konsultacji. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra Morawieckiego, nowe przepisy mają ułatwić przedsiębiorcom kontakt z fiskusem. W jaki sposób?

Jedną z naczelnych zasad projektu jest rozpatrywanie przez urzędników spraw na korzyść przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 11, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.