Podatnik, który zamiast sprzedać wybudowane przez siebie lokale, wynajął je na cele mieszkaniowe, może przez 10 lat zwracać do urzędu odliczony VAT – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który wybudował budynek usługowo-mieszkalny. Budując go, odliczał cały VAT z faktur, bo inwestycja miała być przeznaczona do działalności opodatkowanej. Na parterze podatnik zamierzał prowadzić swoją firmę, a lokale na piętrze i poddaszu sprzedać.
Po zakończeniu inwestycji okazało się jednak, że nie ma chętnych na zakup lokali. W związku z tym przedsiębiorca zmienił przeznaczenie tej części budynku – ze sprzedaży (będącej czynnością opodatkowaną) na wynajem na cele mieszkaniowe (zwolniony z VAT).
Wprowadził lokale do ewidencji środków trwałych w swojej firmie i rozpoczął ich amortyzację. W efekcie musiał skorygować in minus VAT odliczony przy budowie tej części budynku.
Spór toczył się o to, czy przedsiębiorca będzie mógł go zwrócić w okresie 10 lat, czy – jak chciał tego fiskus – jednorazowo.
Podatnik uważał, że wolno mu każdego roku korygować 1/10 odliczonego podatku. W jego przekonaniu w grę wchodził bowiem art. 91 ust.7a w zw. z ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z nich, że korekty podatku naliczonego, dotyczące nieruchomości zaliczonych do środków trwałych i amortyzowanych, są dokonywane w okresach 10-letnich (1/10 rocznie).
Dyrektor izby skarbowej uważał jednak, że korekta powinna zostać dokonana jednorazowo, w oparciu o art. 91 ust. 7d ustawy o VAT. Argumentem było to, że lokale ani razu nie zostały wykorzystane do świadczenia czynności opodatkowanych, a zdaniem fiskusa był to warunek konieczny 10-letniej korekty.
– Gdyby przedsiębiorca sprzedał choć jeden lokal mieszkalny, albo choć przez pewien czas prowadził w tej części budynku swój biznes, to korekta 10-letnia byłaby możliwa – argumentował fiskus.
Zgodził się z nim WSA w Kielcach. Wyjaśnił, że przepis, który pozwala na 10-letnią korektę podatku naliczonego, odnosi się wyłącznie do takich towarów, które były wcześniej wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
Przedsiębiorca wygrał w NSA. Sędzia Marek Kołaczek stwierdził, że podatnik spełnił wszystkie wymogi, aby móc korygować podatek w okresie 10-letnim. – Miał status czynnego podatnika VAT, wartość początkowa tej części nieruchomości przekraczała 15 tys. zł, została ona ujęta w ewidencji środków trwałych i była amortyzowana – wyliczył sędzia Kołaczek. Dodał, że w tej sytuacji mamy do czynienia ze zmianą przeznaczenia dobra inwestycyjnego. Unijna dyrektywa o VAT dopuszcza w takiej sytuacji nawet 20-letnią korektę podatku naliczonego – dodał sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 964/15.