Kobieta, która omyłkowo odprowadziła VAT od wynagrodzenia, nie będzie mogła go odzyskać, bo spółka, w której była zatrudniona, odliczyła podatek i zniknęła – orzekł NSA.
Sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że sąd nie mógł wydać w tej sprawie innego wyroku, bo orzeka na podstawie przepisów. – A zgodnie z nimi, kto wprowadzi do obiegu fakturę, ten musi uregulować VAT choćby był on nienależny – przypomniał sędzia Wiatrowski, przywołując art. 108 par.1 ustawy o VAT.
Sprawa dotyczyła kobiety, która była członkiem zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego. Podpisała go na trzy lata. Miała na bieżąco zarządzać spółką i opracowywać strategię rozwoju. W zamian przysługiwało jej wynagrodzenie w wysokości ponad 12 tys. euro, płatne raz na sześć miesięcy na podstawie wystawionej faktury. Miała też prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, kilometrówki, premii z zysku netto i wielu innych przywilejów.