Rządowy projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wróci do komisji finansów publicznych; w środę podczas drugiego czytania Nowoczesna złożyła poprawki przesuwające termin wejścia w życie zmian.

Andrzej Szlacha (PiS) mówił przedstawiając sprawozdanie komisji finansów z prac nad projektem, że podczas nich zgłoszono dziewięć poprawek, które dotyczyły dostosowania projektowej ustawy do nowej struktury administracji skarbowej. Osiem z nich przyjęto, a jedną odrzucono. „Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłoszonym przez przedstawicieli instytucji finansowych. Nowe przepisy mają zastąpić wymianę informacji dokonywaną na podstawie składanych dotychczas informacji dotyczących wypłaty odsetek” – mówił. Poinformował, że podczas prac zmieniono przepis określający datę wejścia w życie ustawy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji finansowych.

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 30 kwietnia 2017 r. oraz przepisów dotyczących automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, które wejdą w życie 1 maja 2017 r. Jerzy Gosiewski z PiS mówił, że nieujawniony i nieopodatkowany dochód znacznie uszczupla krajowe wpływy podatkowe. „Konieczne jest więc podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania przez zdecydowane promowanie automatycznej wymiany informacji, jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu”- ocenił Gosiewski.

Reklama

Według niego bez wzajemnej współpracy administracji podatkowych pojedyncze państwo członkowskie UE nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać oszustwom podatkowych i uchylaniu się od opodatkowania. Gosiewski podkreślił, że zmiana jest kolejnym elementem uszczelniania systemu podatkowego, a PiS je w pełni popiera. Także Zofia Czernow z PO zadeklarowała poparcie jej klubu dla projektu. Zwróciła uwagę, że brak przepływu informacji do celów podatkowych poważnie utrudnia organom skarbowym prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, a następnie ustalenie należnego zobowiązania podatkowego. Jest to często wykorzystywane przez podatników do uchylania się od opodatkowania, a nawet oszustw podatkowych.

„Stworzenie spójnego systemu współpracy organów podatkowych w poszczególnych krajach jest zatem nie tylko konieczne, ale bardzo pilne” – oceniła. Dodała, że kluczowe znaczenie mają przepisy działu trzeciego projektu regulujące automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych. Jej zdaniem termin wejścia w życie zmian budził i nadal budzi wątpliwości, niemniej zaproponowane przez komisję vacatio legis, zwłaszcza uznanie, że najważniejszy dla instytucji finansowych dział trzeci wejdzie w życie 1 maja 2017 r. – można przyjąć.

Reklama

Według Nowoczesnej wskazane przez komisję vacatio legis jest jednak za krótkie. „W tym przypadku, podobnie, jak w wielu podobnych projektach w przeszłości okres vacatio legis powinien wynosić od trzech do sześciu miesięcy, aby umożliwić podmiotom objętym nowelizacją odpowiednie dostosowanie się do nowych procedur” – powiedział reprezentujący tę partię Michał Jaros. Zaznaczył, że jego klub poprze zmiany, jeżeli przyjęte zostaną zgłoszone przez niego poprawki odsuwające wejście w życie ustawy – do 1 czerwca 2017 r.

Także Genowefa Tokarska z PSL zapowiedziała poparcie zaproponowanych w projekcie regulacji, które - jej zdaniem - wychodzą naprzeciw zjawiskom występującym w transakcjach i przepływach finansowych i coraz trudniejszym warunkom do określenia wysokości należnych podatków, „Chcąc zwiększyć skuteczność i efektywność poboru podatków konieczne stało się właśnie stworzenie systemu jednolitej współpracy administracyjnej między administracjami podatkowymi różnych państw” – mówiła Tokarska.

Wiceminister finansów Paweł Gruza tłumaczył w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu, że przewiduje on wymianę informacji dotyczących rachunków finansowych posiadanych przez nierezydentów, indywidualnych interpretacji podatkowych, porozumień w sprawie zawierania cen transakcyjnych, opinii zabezpieczających w sprawie klauzuli o unikaniu opodatkowania oraz tzw. country-by-country reporting. Wyjaśnił, że chodzi o informacje o grupach podmiotów, grupach kapitałowych, ich składzie i rozmiarze prowadzonej działalności, np. o osiąganych przychodach, w podziale na jurysdykcje.

„Centralną częścią ustawy jest także wdrożenie systemu Common Reporting Standard obligującego polskie instytucje finansowe do identyfikowania, gromadzenia i przekazywania do administracji podatkowej informacji o prowadzonych przez nie rachunkach na rzecz nierezydentów” – wskazał. Zgodnie z przedstawionymi przez niego informacjami na zasadzie wzajemności Polska otrzyma analogiczne informacje o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów w zagranicznych instytucjach. „Nie przewidujemy istotnych kosztów wdrożenia tej ustawy, natomiast oczekujemy, że ten system wymiany informacji spowoduje pewne uszczelnienie zarówno w obrębie podatków dochodowych od osób fizycznych, jak i w podatku dochodowym od osób prawnych” – ocenił.