statystyki

Jak grafik powinien wykazywać koszty?

autor: Marcin Szymankiewicz06.02.2017, 08:54; Aktualizacja: 06.02.2017, 09:02
cyberprzemoc, komputer, internet

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeńźródło: ShutterStock

Jestem grafikiem i podpisałem z firmą współpracującą z Allegro umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej (zamieszczenie na niej fotografii produktów i wykonanych realizacji, grafiki reklamowej itp.). Mój zleceniodawca rozliczył tę umowę, ujmując koszty w sposób standardowy – 20 proc. (i taki rachunek został wystawiony). Czy jako wykonawca mogę zastosować 50-proc. koszty? Czy różnicę między policzonymi w umowie a przysługującymi artystom 50-proc. kosztami uzyskania przychodów można rozliczyć przy wypełnianiu rocznego PIT? Jaki to jest PIT?

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Ustawa o PIT dokonuje specyfikacji źródeł przychodów. Zalicza do nich m.in.:

● działalność wykonywaną osobiście, w tym przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło zawieranej poza działalnością (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT),

● prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT).

Jeżeli z umowy o dzieło wynika, że nastąpi przeniesienie praw autorskich, to przychód z tego tytułu należy kwalifikować nie do przychodów z umowy o dzieło, ale do przychodów z praw majątkowych, w tym z praw autorskich (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 sierpnia 2013 r., nr IBPBII/1/415-549/13/MZ).

Kwestię kosztów uzyskania przychodów z tytułu umów o dzieło i praw autorskich reguluje art. 22 ust. 1 i ust. 9–10a ustawy o PIT. I tak kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Jednak w odniesieniu do niektórych przychodów prawodawca dopuścił możliwość ustalania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to m.in. przychodów z umów o dzieło zawieranych poza działalnością gospodarczą i przychodów z praw autorskich.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ustawy o PIT w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z kolei w przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami zastosowanie mają 50-proc. koszty. Stosownie bowiem do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

O zastosowaniu 50-proc. kosztów decyduje osiągnięcie przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego lub rozporządzenia prawem autorskim.

Na gruncie PIT o przychodach z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami można mówić wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

● wystąpi przedmiot praw majątkowych (autorskich) w postaci utworu,

● osiągnięty przychód jest bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego.

W konsekwencji zastosowanie 50-proc. kosztów będzie możliwe, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.

Oznacza to, że do przychodów z tego źródła uzyskiwanych przez twórców mogą być zastosowane podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy:

● praca wykonywana przez podatnika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

● podatnik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez podatnika wynika z korzystania przez twórcę z tych praw lub rozporządzania tymi prawami,


Pozostało jeszcze 63% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane