Jestem grafikiem i podpisałem z firmą współpracującą z Allegro umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej (zamieszczenie na niej fotografii produktów i wykonanych realizacji, grafiki reklamowej itp.). Mój zleceniodawca rozliczył tę umowę, ujmując koszty w sposób standardowy – 20 proc. (i taki rachunek został wystawiony). Czy jako wykonawca mogę zastosować 50-proc. koszty? Czy różnicę między policzonymi w umowie a przysługującymi artystom 50-proc. kosztami uzyskania przychodów można rozliczyć przy wypełnianiu rocznego PIT? Jaki to jest PIT?
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Ustawa o PIT dokonuje specyfikacji źródeł przychodów. Zalicza do nich m.in.:
● działalność wykonywaną osobiście, w tym przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło zawieranej poza działalnością (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT),