Od 1 stycznia w ustawach podatkowych wprowadzono wiele zmian. Nie ominęły one także rolników. Od lat domagali się oni wprowadzenia ułatwień przy sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej we własnych gospodarstwach rolnych. Także konsumenci coraz częściej zainteresowani są możliwością zakupu świeżej żywności prosto od producentów, bez udziału pośredników.
Spełnienie obu tych postulatów umożliwiła ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961).
Co prawda już wcześniej rolnicy mogli sprzedawać swoje wyroby, ale obowiązywały ich liczne obostrzenia. Dozwolony był np. zbyt jabłek czy wiśni, ale już naleśników z tymi owocami sprzedawać nie mogli. Teraz jest inaczej. Ustawa umożliwia producentom rolnym produkcję jak najszerszego asortymentu żywności, w tym produktów złożonych, takich jak gołąbki, naleśniki czy ciasta. Co ważne, do wyrobu tych smakołyków mogą też nabywać produkty spoza gospodarstwa, lecz w ograniczonym zakresie.