Kwota przewyższająca odszkodowanie za trzymiesięczny okres wypowiedzenia jest opodatkowana – wyjaśnił dyrektor IS w Katowicach.

Chodziło o kobietę, którą pracodawca zwolnił z pracy w okresie, kiedy była w ciąży. Pracownica złożyła pozew o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

W tym czasie część zakładu pracy została przejęta, a w odniesieniu do pozostałej części została wszczęta procedura likwidacyjna. Nowy pracodawca uznał, że nie ma możliwości przywrócenia kobiety do pracy i zawarł z nią ugodę przed sądem, na mocy której wypłacił odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że z PIT zwolniona jest tylko kwota odszkodowania wypłacona na podstawie art. 471 kodeksu pracy za trzymiesięczny okres wypowiedzenia (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3). Natomiast nadwyżka, wypłacona na podstawie ugody sądowej, jest opodatkowana. Dotyczy bowiem – według organu – utraconych korzyści, a zatem stanowi przychód ze stosunku pracy.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 11 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.898.2016.2.KRB