Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany w VAT, a za pięć tygodni (od 1 marca) wejdą przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Czy państwa zdaniem zmiany te pomogą uszczelnić system podatkowy?
DEBATA
Wiesław Jasiński, wiceminister finansów: Niewątpliwie tak. Od 1 marca kontrole celno-skarbowe będą jeszcze bardziej efektywne niż dotychczasowe kontrole skarbowe. Konsolidujemy bowiem bazy informatyczne, co pozwoli na szybsze i pełniejsze przetwarzanie danych. Będziemy prowadzili takie działania m.in. w branżach elektronicznej i paliwowej. Mogę powiedzieć, że czas trwania kontroli już skrócił się z kilkunastu miesięcy do ok. jednego miesiąca, a nowelizacja ustawy o VAT, obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. (likwidacja deklaracji kwartalnych dla większych podatników) jeszcze bardziej skróci czas trwania postępowań i ułatwi nam kontrolę.