Rekompensata za kopiowanie utworów na użytek osobisty nie podlega opodatkowaniu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Artyści i reprezentujące ich organizacje zbiorowego zarządzania nie kryją zadowolenia.
– Byliśmy przekonani, że trybunał uzna, iż opłaty reprograficzne nie są odpłatnością za jakąkolwiek usługę, a w związku z tym nie są objęte VAT – mówi Tomasz Michalik, partner w MDDP.
Jego zdaniem korzystne stanowisko TSUE w sprawie opłat reprograficznych może mieć pośredni wpływ na wykładnię w sprawie opłat za reemisję, które mają jednak inny charakter.