Nie ma przeszkód, aby oddział zagranicznej spółki odzyskał podatek naliczony przy zakupach w Polsce. Nawet wtedy, gdy sam niczego tu nie sprzedał – wynika z wyroku NSA.
Sędzia Maja Chodacka wyjaśniła, że nieuzasadnione jest stanowisko organów, które w takich sprawach z góry odmawiają spółkom prawa do odzyskania VAT. Nie znajduje to uzasadnienia w dyrektywie UE.
Chodziło o oddział holenderskiej spółki, który miał siedzibę w Gnieźnie. Ze złożonej przez niego deklaracji VAT wynikała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w wysokości 4200 zł. Podatek naliczony wynikał z faktur dokumentujących nabycie usług: księgowych, sprzątania, monitoringu, dostaw mediów i wynajmu nieruchomości.