W dzisiejszym numerze zamieszczamy kolejną tabelę ze zmianami – tym razem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmian nie jest tak wiele, jak w omawianej tydzień temu ustawie o VAT, ale dotyczą znaczącej części polskich podatników.
ikona lupy />
O tym trzeba pamiętać / Dziennik Gazeta Prawna
Zdecydowana większość nowych regulacji weszła już w życie 1 stycznia (datę wejścia w życie każdej nowej regulacji podajemy w rubryce Podstawa prawna zmiany). Jednak niektóre zaczną obowiązywać dopiero od 1 marca (tę datę wyróżniliśmy niebieską czcionką). Jest do spowodowane wejściem w życie ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947) i ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.). Oba wymienione akty prawne wprowadzają rewolucyjne modyfikacje struktury fiskusa, a to wymaga zmian dostosowawczych również w ustawie o PIT. I nie tylko. Wspomniane wyżej dwie ustawy dotyczące KAS to tylko część aktów nowelizujących ustawę o PIT. W sumie aż 10 ustaw zmieniło dotychczasowe regulacje bądź wprowadziło nowe. Ściągawkę przedstawiamy w formie tabelarycznej, gdyż od czytelników wiemy, że ten sposób najbardziej ułatwia im odnalezienie poszukiwanego przez nich artykułu, sprawdzenie, czy się zmienił, a jeśli tak, to poznanie zmiany i przeczytanie zamieszczonego obok komentarza eksperta. Aby czytelnik mógł łatwo odnaleźć zmieniony fragment przepisu lub wprowadzoną nową regulację, zaznaczyliśmy je pogrubionym drukiem. W komentarzach również wyraźnie (tym razem na czerwono) zaznaczyliśmy szczególnie ważne dla podatników zmiany, a przy niektórych dodaliśmy, że są pozytywne lub że mogą budzić obawy. Do tych ostatnich z pewnością będziemy wracać na łamach tygodnika.