Przed podatnikami i urzędnikami duża reforma administracji skarbowej. Od 1 marca ściąganiem podatków i bezpieczeństwem finansów państwa zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa.

KAS zajmie się przede wszystkim skutecznym ściąganiem należności – zapowiada Marian Banaś, który 1 marca stanie na czele nowej jednostki. Od tej pory duże podmioty będą podlegały pod Krajową Administrację Skarbową. Organ zajmie się obsługą tych podatników a także wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych. Jak zapowiedziano, głównym celem KAS będzie walka z przestępczością skarbową, w tym m.in. wyłudzeniami VAT.

Nowelizacja VAT: Sprawdź, jak rząd walczy z wyłudzeniami podatku>>

Co się zmieni i dlaczego?

Resort finansów argumentując zasadność wprowadzanej reformy administracji skarbowej wytyka błędy towarzyszące obecnej strukturze. Ta składa się dziś z administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Każda z instytucji dzieli się kolejno na podrzędne jej organy. Administrację podatkową tworzy 16 izb i 400 urzędów. Służba Celna składa się łącznie z 204 izb, urzędów i oddziałów, na kontrolę skarbową przypada 16 urzędów i 8 ośrodków zamiejscowych. Według ministerstwa taka struktura powoduje rozproszenie i uniemożliwia spójne wykonywanie działań. Taki stan rzeczy funkcjonuje od ponad 30 lat. Mowa także o powielaniu niektórych działań powyższych jednostek i generowaniu większych kosztów.

Ile zatem kosztować będą zmiany w systemie administracji?

Jak czytamy w uzasadnieniu, początki tworzenia KAS nie będą wiązały się ze zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie jednostek w nowej strukturze w stosunku do kwot obecnie ponoszonych przez jednostki administracji celnej i podatkowej. Co więcej, przewiduje się, że w dłuższej perspektywie czasowej koszty funkcjonowania tych organów się zmniejszą. Zakłada się bowiem, że skuteczniejsza ściągalność podatków poprawi kondycję budżetu państwa. Kto więc straci na reformie? Ustawodawcy wskazują na zmniejszenie zatrudnienia w administracji podatkowej, urzędach kontroli skarbowej i służbie celnej o około 10 proc. Co stanie się z urzędnikami? Resort zakłada, że ograniczenie zatrudnienia będzie możliwe poprzez odejście na emeryturę osób posiadających uprawnienia emerytalne. Zaoszczędzone środki te będą mogły być wykorzystane na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń w KAS.

Nowa struktura KAS

Skonsolidowany organ administracji skarbowej stworzy 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych i urzędy celno-skarbowe liczące łącznie 204 oddziały. Kto będzie za nie odpowiedzialny?

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych. Ich zadania będą związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). To oni będą odpowiedzialni za obsługę i wsparcie podatników, gdyż – niezmiennie- to w urzędach skarbowych podatnicy będą mogli uzyskać pomoc.

Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Co z przedsiębiorcami?

Reforma administracji skarbowej, jak zapowiedziano, ma respektować zasady Konstytucji Biznesu. Oznacza to, że podatnicy podczas rozpatrywania spraw z ich udziałem mogą liczyć korzystną interpretację przepisów i przestrzeganie przez urzędników zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Inną regułą ma stać się zasada proporcjonalności, która wiąże się z tym, że urząd nie będzie mógł nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń (np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje). Naczelną ideą Konstytucji Biznesu jest jednak twierdzenie, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Jakie zmiany w podatkach przyniesie Konstytucja Biznesu? Sprawdź>>