Prace nad utworzeniem KAS przebiegają zgodnie z planem, projekty wszystkich potrzebnych rozporządzeń zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych - zapewnił w czwartek dziennikarzy wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

"Prace przygotowawcze do wdrożenia ustawy o KAS przebiegają zgodnie z przyjętym przez nas harmonogramem. Mamy już opracowane i przygotowane struktury organizacyjne na poziomie centralnym, regionalnym i terenowym (...). Mamy opracowane wszystkie rozporządzenia związane z wdrożeniem tej ustawy, które zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych, będą gotowe na dzień 1 marca tego roku" - poinformował Banaś.

Dodał, że specjalny zespół opracuje statut struktury centralnej KAS. Jak mówił, rozpoczęły się prace też nad regulaminem. Banaś wskazał, że misję KAS zawarto w preambule do ustawy. Jest nią troska o bezpieczeństwo finansowe Polski i ochrona bezpieczeństwa celnego UE w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych oraz zapewnienia efektywnego poboru danin publicznych.

Szef KAS zapowiedział, że pierwszy etap budowania struktury KAS zakończy się 28 lutego br., a administracja w nowej strukturze będzie sprawnie obsługiwać podatników od 1 marca br.

"W nowej strukturze stworzyliśmy bardzo ważną instytucję - biuro inspekcji wewnętrznej. Będzie to biuro, które ma zajmować się działaniem prewencyjnym, zabezpieczającym przed ewentualną korupcją w szeregach pracowników. Takiej instytucji do tej pory nie było, a powinna się znaleźć" - poinformował. Dodał, że w strukturze KAS powstanie też nowy pion zwalczania przestępczości ekonomicznej.

Banaś wyjaśnił ponadto, że resort pracuje nad utworzeniem centralnego rejestru faktur, który wraz z tzw. Jednolitym Plikiem Kontrolnym pozwoli na szybką analizę ryzyka i prowadzenie "trafionych", a nie przypadkowych kontroli. Podkreślił, że celem KAS jest z jednej strony zwiększenie efektywności ściągania należności budżetowych, ale także przyjazna obsługa podatników i zmniejszenie uciążliwości kontroli.

Na początku grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada ona, że służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną 1 marca 2017 r. skonsolidowane i przekształcone w KAS. Na początku grudnia na stanowisko szefa KAS został powołany Marian Banaś.

Do zadań szefa KAS należy m.in. nadzór nad działalnością dyrektorów jednostek podległych KAS, w tym nad dyrektorami izb administracji skarbowej oraz nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych. Ponadto, do jego zadań należy m.in. realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS, koordynowanie kontroli celno-skarbowych oraz kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS.

KAS - zgodnie z ustawą - to wyspecjalizowana administracja rządowa wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

W ramach KAS zostanie wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, będąca jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Ustawa przewiduje m.in powstanie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym, który ma służyć m.in. gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi.

W skład KAS mają wchodzić: komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra finansów; Krajowa Informacja Skarbowa; izby administracji skarbowej; urzędy skarbowe; urzędy celno-skarbowe; Krajowa Szkoła Skarbowości; Centrum Informatyki KAS.

Obecnie w Polsce działa 16 Izb Skarbowych, 16 Izb Celnych, 45 urzędów celnych, i 143 oddziały celne. Ponadto 16 Urzędów Kontroli Skarbowej i osiem zamiejscowych ośrodków UKS.

Po przekształceniach będziemy mieć 16 Izb Administracji Skarbowej, 16 Urzędów Celno-Skarbowych, 45 delegatur UCS i 143 oddziały celne, oraz 400 urzędów skarbowych.