Przekazanie pieniędzy z ręki do ręki nie daje prawa do zwolnienia. Nawet wtedy, gdy ma miejsce w obecności notariusza – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, której ojciec przekazał 160 tys. zł na zakup mieszkania. Kobieta zgłosiła to naczelnikowi urzędu skarbowego, licząc na zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Powołała się na przepis zwalniający z daniny darowizny przekazywane pomiędzy członkami najbliższej rodziny pod warunkiem poinformowania o nich naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy (art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Mimo dochowania przez podatniczkę tego terminu, naczelnik urzędu wymierzył jej podatek. Powodem było to, że kobieta nie przedstawiła potwierdzenia przelewu ani przekazu pocztowego, które dokumentowałyby przekazanie darowizny. Tymczasem przy darowiznach pieniężnych jest to równie konieczne.
Podatniczka tłumaczyła, że przekazanie pieniędzy z konta na konto było niemożliwe, bo ma z rodzicami wspólny rachunek bankowy. Podkreślała, że pieniądze zostały jej przekazane w obecności notariusza – tego samego, przed którym stawiła się, by zawrzeć umowę dotyczącą zakupu mieszkania. W obecności notariusza rodzice przekazali je bezpośrednio sprzedawcy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził jednak stanowisko naczelnika.
Kobieta przegrała także przed WSA w Warszawie, a następnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oba sądy orzekły, że przekazanie pieniędzy w obecności notariusza do rąk obdarowanego, który następnie wpłaca je na poczet ceny mieszkania, nie pozwala skorzystać ze zwolnienia. Podkreśliły, że przepis warunkuje zwolnienie od podatku od dwóch przesłanek: terminowego zgłoszenia nabycia darowizny i właściwego udokumentowania wpłaty na rachunek obdarowanego.
Wyjątki od reguły
W orzecznictwie przyjęło się, że rachunkiem bankowym obdarowanego może być rachunek dewelopera, na który obdarowany i tak wpłaciłby pieniądze za lokal mieszkalny (np. wyroki NSA o sygn. akt II FSK 981/09, II FSK 2028/08, II FSK 1419/10).
Zdarzają się też korzystne wyroki dotyczące sytuacji, gdy pieniądze zostaną co prawda przekazane do rąk obdarowanego, ale następnie wpłaci on je na swój rachunek bankowy (np. wyrok NSA o sygn. akt II FSK 1628/11).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3600/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia