Koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów powinny zwiększać kwotę należną od nabywcy i być opodatkowane według stawki VAT właściwej dla sprzedawanych towarów – wyjaśnił dyrektor katowickiej Izby Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która zajmuje się sprzedażą towarów i akcesoriów medycznych m.in. przez internet. Zbywane tą drogą towary są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich oraz operatorów pocztowych. Koszty dostawy ponosi nabywający, ale umowę z dostawcami zawiera sama spółka. Na niej też ciąży odpowiedzialność za wysłane towary w czasie transportu i ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem przesyłki.
Spółka zastanawiała się, jak wykazywać na fakturze koszty transportu, gdy dotyczą one towarów i wyrobów opodatkowanych różnymi stawkami, czyli 8 proc. i 23 proc. Uważała, że koszty transportu nie składają się na usługę kompleksową i dlatego należy je wykazać w osobnej pozycji, ze stawką 23 proc.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że transport nie stanowi samodzielnej usługi, są to koszty dodatkowe zasadniczego świadczenia, jakim jest sprzedaż towarów. Dlatego, jego zdaniem, koszty przesyłki należy przyporządkować do poszczególnych towarów i zastosować do nich taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są one związane.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 29 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.849.2016.1.WN