Od stycznia limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Kto mimo tego będzie chciał je prowadzić, musi poinformować o tym fiskusa.
Parlament zakończył prace nad nowelizacją niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To realizacja pakietu wicepremiera Morawieckiego 100 zmian dla firm.
Podwyższony limit 2 mln euro będzie mogły stosować po raz pierwszy od 2017 r. – co potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Jeżeli zatem przychody netto firmy były w 2016 r. niższe niż 8 595 200 zł (2 mln euro po przeliczeniu według kursu z 3 października 2016 r., tj. 4,2976 zł za euro), to będzie ona mogła rozliczać się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Przywilej ten dotyczy:
● osób fizycznych,
● spółek cywilnych osób fizycznych,
● spółek jawnych osób fizycznych oraz
● spółek partnerskich.
Nie obejmuje zatem spółek komandytowych ani kapitałowych (akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością).
Jeżeli mimo takiego uprzywilejowania firma będzie chciała jednak w 2017 r. prowadzić księgi rachunkowe, będzie musiała o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ma na to czas do 31 stycznia 2017 r. (art. 25 ustawy nowelizującej).
MF oszacowało, że możliwość rezygnacji z ksiąg rachunkowych będzie miało prawie 14 tys. firm.
Więcej do ryczałtu
Od 2017 r. będzie też obowiązywał podwyższony limit przychodów, do których możliwe jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wzrośnie on ze 150 tys. euro do 250 tys. euro.
To oznacza, że podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskali przychody nie większe niż 1 074 400 zł (250 tys. euro po przeliczeniu według kursu z 3 października 2016 r. tj. 4,2976 zł za euro), w 2017 r. będą mogli stosować ryczałt (przy założeniu, że spełniają też inne warunki).
Nowa ochrona interpretacyjna
W przyszłym roku podatnicy skorzystają też z ochrony, jaką będą im dawać urzędowo wydane przez ministra finansów objaśnienia, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Co więcej, ochrona będzie im przysługiwała nawet wówczas, gdy zastosują się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, nawet jeśli nie będą mieli interpretacji indywidualnej. Chodzi tu o dominujące w interpretacjach stanowisko fiskusa wydane w takich samych sprawach.
Nowe przepisy o objaśnieniach i utrwalonej praktyce interpretacyjnej nie będą działały wstecz. Będą miały zastosowane do okresów rozliczeniowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r.
1 074 400 zł limit przychodów w 2016 r. uprawniający do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.
8 595 200 zł limit przychodów w 2016 r. uprawniający do rozliczania się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Co dokładnie się zmienia