Od stycznia limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Kto mimo tego będzie chciał je prowadzić, musi poinformować o tym fiskusa.
Parlament zakończył prace nad nowelizacją niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To realizacja pakietu wicepremiera Morawieckiego 100 zmian dla firm.
Podwyższony limit 2 mln euro będzie mogły stosować po raz pierwszy od 2017 r. – co potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Jeżeli zatem przychody netto firmy były w 2016 r. niższe niż 8 595 200 zł (2 mln euro po przeliczeniu według kursu z 3 października 2016 r., tj. 4,2976 zł za euro), to będzie ona mogła rozliczać się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.