Krajowa Administracja Skarbowa pełną parą ruszy 1 marca 2017 r. Ten wyspecjalizowany organ rządu ma pilnować, by dochody podatkowe, należności celne i niektóre inne opłaty były prawidłowo realizowane.
KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma również zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.
Dziś administracja podatkowa i celna są bardziej rozproszone. Składają się z trzech niezależnych pionów – administracji podatkowej (izby i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby i urzędy celne wraz z oddziałami celnymi) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej wraz z oddziałami zamiejscowymi).
Po reformie struktury całkowicie się zmienią. Będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu ściągania danin, dzięki m.in. integracji baz danych o podatnikach, umożliwiając sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidłowości. Na czele stanie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Już wiadomo, że będzie nim wiceminister finansów Marian Banaś, poinformowała o tym w miniony wtorek premier Beata Szydło. Będzie on nadzorował dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych. Powołany zostanie także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, przejmie on obowiązki związane z wydawaniem interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych. Do jego obowiązków będzie należało także zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, jej przetwarzanie oraz udostępnianie, a także kwestie związane ze szkoleniem kadr.
Zresztą i sama reforma już się rozpoczęła. Zgodnie z opublikowaną 2 grudnia br. ustawą z 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948), wszystkie izby skarbowe przekształciły się już w izby administracji skarbowej. Do końca lutego 2017 r. jednak organem podatkowym pozostaje dyrektor izby skarbowej (pisaliśmy o tym w DGP z 11 grudnia 2016 r. (nr 239) w tekście „Reforma KAS już ruszyła”).
Czy wszystko zadziała tak, jak chciałby rząd i wpływy do budżetu szybko i znacząco wzrosną? Oby. Ale tak naprawdę bardzo wiele zależeć będzie od tego, jak szeregowi pracownicy i funkcjonariusze, naczelnicy czy dyrektorzy wypełniać będą swoje obowiązki i czy rzeczywiście połączenie w tak wielką strukturę okaże się sukcesem. Zazwyczaj integracja takiego molocha nie następuje szybko. Zwłaszcza, że protestów przy procedowaniu nad nowymi przepisami było sporo. A więc w grę może wchodzić również frustracja pracowników, którzy nie tak wyobrażali sobie swoje nowe zadania. Źle czują się zwłaszcza celnicy. W ich obronie stanął nawet rzecznik praw obywatelskich, który apelował do prezydenta o skierowanie nowych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Ale klamka zapadła. Andrzej Duda ustawę podpisał. Zarówno przepisy o KAS jak i ustawa je wprowadzająca zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Więcej na ten temat przeczytasz w eDGP