Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie składał podpisu pod nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Powód interwencji? Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocników – do 500 tys. zł – za zobowiązania podatkowe nowo tworzonych firm.
Zmiana, wedle planów Ministerstwa Finansów, ma służyć ograniczeniu procederu wyłudzania VAT na tzw. słupy. Jednak, zdaniem prawników, pomysł jest nietrafiony i przyczyni się do tego, że profesjonaliści po prostu wycofają się z zastępowania podatników w czynnościach rejestrowych.
Prezes samorządu radców Maciej Bobrowicz w liście do głowy państwa podkreśla, że żadna obowiązująca w Polsce procedura: cywilna, karna czy administracyjna nie przewiduje negatywnych konsekwencji dla pełnomocnika w związku z działaniami jego klienta. I nie ma powodów, by w tym konkretnym przypadku stało się inaczej.