Już 1 stycznia 2012 r. nastąpi uruchomienie kolejnej fazy Systemu Przemieszczenia oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL. Co to oznacza?

Od tego dnia wszystkie przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności te odbywające się na terytorium kraju, będą musiały odbywać się w systemie. Dotychczasowy papierowy dokument ADT nie będzie miał już zastosowania.

Jakich jeszcze zmian należy oczekiwać?

Wraz z wdrożeniem kolejnej fazy zmieni się struktura dotychczasowych komunikatów przesyłanych do systemu. Podmioty komunikujące się z systemem EMCS PL za pomocą interfejsu niewizualnego (webservice) będą musiały dokonać niezbędnych dostosowań swoich systemów celem dalszej współpracy ich aplikacji z systemem EMCS PL.

Główne dodatkowe funkcjonalności, które będą obsługiwane przez podmioty od 1 stycznia 2012 r., to: powiadomienie o możliwym odrzuceniu przesyłki przez odbierającego; anulowanie powiadomienia o wysyłce wyrobów; przesłanie przez podmiot po zakończeniu przemieszczenia informacji dotyczącej powstałych ubytków; automatyczne zwolnienie zabezpieczenia, w przypadku gdy niedobór wyrobów powstały podczas przemieszczenia nie przekroczy wartości wskazanej w decyzji naczelnika urzędu celnego dla danego podmiotu; automatyczne połączenie z systemem kontroli eksportu (ECS); usprawnienia aplikacji EMCS PL wynikłe z doświadczeń i cyklu funkcjonowania systemu.

Również 1 stycznia 2012 r. uruchomione zostaną funkcjonalności dla organów celnych dotyczące współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi.

Podmioty działające już w aplikacji EMCS PL nie będą musiały dokonywać ponownej rejestracji w systemie. Czy dotyczy to każdego przedsiębiorcy?

Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich podmiotów, które do tej pory nie korzystały z systemu i będą chciały dokonać wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od 1 stycznia 2012 r.

Co trzeba będzie zrobić, aby przesłać komunikat?

Kanałem komunikacji z system jest bądź interfejs web serwis, który pozwala na podłączenie własnej aplikacji podmiotu z systemem EMCS bądź poczta e-mail. Aby przesłać komunikat za pomocą poczty elektronicznej, należy najpierw użyć darmowej aplikacji generator, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów, w celu stworzenia odpowiedniego komunikatu. Wszystkie komunikaty przesyłane do systemu powinny być podpisane elektronicznie.

System EMCS PL był przez ostatni rok stosowany fakultatywnie. Jakie przyniosło to wyniki?

Doświadczenia uzyskane przez rok działania systemu EMCS PL w obszarze obsługi nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych do i z Polski wskazują, że wdrożony system zapewnia istotne usprawnienie dokumentacji przemieszczenia wyrobów. Jako zalety elektronicznej obsługi przemieszczeń wymieniane są także natychmiastowe zwolnienie zabezpieczenia po zakończeniu przemieszczenia czy też automatyzacja działania. Podmioty podkreślają przydatność nowego rozwiązania informatycznego w dziedzinie podatków. Warto również podkreślić fakt, że od uruchomienia w styczniu 2011 r. system działał bardzo stabilnie, a drobne błędy, które zawsze pojawiają się w momencie wdrożenia tak dużego systemu informatycznego, zostały wyeliminowane.

Czy celnicy i podatnicy są przygotowani na te nowości?

Dla obecnego cyklu, podobnie jak dla poprzedniego, odbyły się szkolenia trenerów z izb celnych. Osoby te do końca roku organizują spotkania z zainteresowanymi podmiotami, informując o sposobie obsługi systemu.

Wszelkie informacje dotyczące systemu dostępne są też na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz u koordynatorów wdrożenia zlokalizowanych w każdej izbie celnej.