Zostało tylko kilka dni do wejścia w życie przepisów w sprawie opodatkowania węgla i koksu akcyzą. Aby podatku od tych wyrobów nie płacić, trzeba dopełnić pewnych formalności.

Rejestracja podmiotu

Przedsiębiorcy zamierzający po raz pierwszy w 2012 r. wykorzystywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie (np. napoje alkoholowe używane do produkcji octu) muszą złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

– Nie ma jednak obowiązku dokonania rejestracji przed końcem tego roku – zapewnia Marcin Zimny, ekspert w CMS Cameron McKenna.

Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej przed dniem wykorzystania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem. Nasz rozmówca radzi złożyć zgłoszenie rejestracyjne odpowiednio wcześniej przed pierwszym nabyciem wyrobów zwolnionych od akcyzy, gdyż podstawą do nabycia tych wyrobów bez akcyzy jest przedstawienie sprzedawcy pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

– Takie potwierdzenie wydaje naczelnik urzędu celnego w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego – mówi Marcin Zimny.

Wojciech Krok, doradca podatkowy w Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi, dodaje, że art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej przewiduje konieczność rejestracji podmiotów wykorzystujących wyroby zwolnione z akcyzy. Istnieją wątpliwości, czy przepis ten ma zastosowanie do podmiotów zużywających wyroby węglowe, z uwagi na to, że regulacje dotyczące akcyzy na węgiel mają w zasadzie charakter odrębny.

1,28 zł za 1 gigadżul wyniesie stawka akcyzy na węgiel i koks w Polsce od 2012 r.

– Niemniej, również podmiot zużywający węgiel powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Z tym że sankcją za jego brak nie może być utrata zwolnienia, a co najwyżej mandat – uważa Wojciech Krok.

Konieczna ewidencja

Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. będą chcieli korzystać ze zwolnienia z akcyzy, będą musieli prowadzić odpowiednie ewidencje.

– Już teraz powinni pisemnie poinformować urząd o sposobie ich prowadzenia – podpowiada Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young.

Warto o tym pamiętać, bo brak ewidencji będzie niestety skutkował utratą zwolnienia z akcyzy.