EWA MATYSZEWSKA:

British American Tobacco zawarła umowę o współpracy z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi UE w celu wspólnego podjęcia działań przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi. Co reguluje ta umowa?

KRZYSZTOF KĘPIŃSKI:

Umowa przewiduje współpracę w różnych obszarach w celu prowadzenia działań przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi oraz wydatkowanie przez British American Tobacco środków na ten cel wynoszących 200 mln dolarów (134 mln euro) w ciągu kolejnych 20 lat.

Jaki cel ma porozumienie?

Wraz z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi przekazujemy czytelne przesłanie przestępcom fałszującym nasze produkty i unikającym płacenia podatków przez przemyt: nie będziemy tolerować takich działań. Jesteśmy przekonani, że wywrzemy wpływ na obniżenie poziomu nielegalnego handlu tytoniem.

Kogo będzie chronić działanie w ramach tej umowy?

Straty UE i państw członkowskich spowodowane nielegalnym handlem tytoniem sięgają rok rocznie miliardów euro. Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi działa na szkodę zarówno interesów legalnej branży tytoniowej, jak i rządów państw. British American Tobacco Polska od wielu lat aktywnie współpracuje ze Służbą Celną w Polsce. Współpraca ta koncentruje się przede wszystkim na walce z przemytem wyrobów tytoniowych – są to szkolenia, konferencje, umożliwiające wymianę doświadczeń i poprawiające efektywność działań w tym obszarze.