Definicja przychodów ze stosunku pracy na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych jest szeroka. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT zalicza się do nich nie tylko pieniądze, ale również wartość otrzymanych świadczeń w naturze czy świadczeń nieodpłatnych. Przychód ze stosunku pracy powstaje zatem w każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika realnej korzyści, w tym także – świadczenia finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Nie oznacza to jednak, że przychód taki podlega zawsze opodatkowaniu. Pewne rodzaje świadczeń zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Dotyczy to również świadczeń przyznawanych w związku z realizacją działalności socjalnej w firmie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wypłacane kwoty z ZFŚS

W pełnej wersji artykułu:
- Zasady przyznawanie świadczeń z ZFŚS
- Kiedy przysługują zwolnienia z podatku
- Jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku
- Zasady poboru PIT
- Czy dopłata do żłobka może być zwolniona z PIT
- Kiedy świadczenie dla byłego pracownika jest opodatkowane