Czy 3-miesięczny dług pozwala skorzystać z ulgi

Podatnik wykonał usługę i wystawił fakturę. Minęły już trzy miesiące, a kontrahent nie zapłacił należności wynikającej z tej faktury. Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi?

Czy z każdej faktury można odzyskać VAT

Firma wykonała usługę na rzecz osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem VAT. Minęło już osiem miesięcy, a mimo przesyłanych wezwań do zapłaty osoba ta nie uiściła należności. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z ulgi na złe długi?

Czy kontrahent może być postawiony w stan upadłości

Firma wykonała usługę na rzecz innej firmy, która nie zapłaciła jednak za tę usługę. Od wykonania usługi minął już prawie rok, ale kontrahent ogłosił upadłość. Czy w takiej sytuacji firma może skorzystać z ulgi na złe długi?

Czy po trzech latach można odzyskać VAT

Przedsiębiorca dostarczył firmie towar, za który ta nie zapłaciła. Wcześniej nie dochodził tej należności, ale ostatno robił porządki i okazało się, że kontrahent nie zapłacił za towar i nic nie wskazuje na to, aby to uczynił. Od momentu wystawienia faktury minęły trzy lata. Czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi?

Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury

Podatnik nie dostał zapłaty za towar od pół roku. Prawdopodobnie kontrahent w ogóle nie zapłaci. Podatnik wysłał dłużnikowi powiadomienie, że zamierza skorygować podatek należny. Dłużnik nie potwierdził odbioru zawiadomienia. Czy brak potwierdzenia wpływa na prawo do ulgi?

Czy spadkobierca dziedziczy prawo do ulgi przedsiębiorcy

Podatnik prowadzi działalność po zmarłym ojcu. Okazuje się, że jeden z kontrahentów nie zapłacił faktury, a od daty ustalonej zapłaty minęło ponad pół roku. Czy spadkobierca ma prawo do ulgi na złe długi?

Czy po zapłacie konieczna jest kolejna korekta

Firma skorzystała z ulgi na złe długi. Kontrahentowi jednak poprawiła się sytuacja finansowa i uregulował należność. Czy firma musi kolejny raz korygować VAT?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można odzyskać VAT z niezapłaconej faktury

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.