Ostatnio organy podatkowe kwestionują wieloletnią praktykę przedsiębiorców, zgodnie z którą wynajmujący lokal mógł obciążać najemcę kosztami mediów, stosując VAT właściwy dla tych świadczeń, czyli według stawek obniżonych. Twierdzą, że opłaty za media należy wliczać do podstawy opodatkowania czynszu za wynajem i opodatkować stawką VAT właściwą np. podstawową dla tej usługi.

– Taka zmiana podejścia fiskusa jest niewątpliwie dużym problemem dla wielu firm – mówi Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w FL Tax.

Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej proponuje doprecyzować przepisy w zakresie możliwości refakturowania opłat. Resort nie zdradza jednak, jak miałaby wyglądać taka zmiana.

– Nie zapominajmy, że strony umowy najmu mogą w różny sposób kształtować sposób rozliczeń z tytułu mediów, więc trudno będzie wprowadzić jedną, uniwersalną zasadę, która rozwiązałaby problemy wszystkich podatników – uważa Paweł Fałkowski.

Dlatego w ocenie eksperta wprowadzenie przepisu, który szczegółowo ureguluje to zagadnienie, nie jest najlepszym pomysłem.

– Wprowadzanie do ustaw podatkowych dodatkowych różnorodnych wyjątków czy przepisów szczególnych skutkuje tym, że są one skomplikowane i rozbudowane, co utrudnia ich prawidłową interpretację przez przedsiębiorców – tłumaczy Paweł Fałkowski.

Trzeba też pamiętać, że źródłem kłopotów podatników nie jest zmiana przepisów, lecz podejście organów podatkowych do ich interpretacji.

– Zdecydowanie lepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu byłoby wydanie przez ministra finansów ogólnej interpretacji, w której poparłby stanowisko zgodne z podejściem sądów administracyjnych – stwierdza Paweł Fałkowski.

Z orzecznictwa wynika, że nie ma podstaw do włączania kosztów mediów do podstawy opodatkowania usług najmu.

Interpretację ogólną dotyczącą refakturowania mediów minister finansów wydał 15 czerwca 2012 r. (nr DD2/033/21/KOI/2012/DD-159). Dotyczy ona jednak tylko momentu rozpoznania przychodu dla celów PIT i trudno z niej wyciągać jednoznaczne wnioski dotyczące stawki podatku od towarów i usług.

Etap legislacyjny

Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych.