Przesunięcie terminu wystawienia faktury VAT to zmiana do ustawy o podatku od towarów i usług, którą zaproponowało Ministerstwo Finansów. Z perspektywy przedsiębiorców to jedna z najważniejszych zmian.

Przede wszystkim dlatego, że przesuwa moment wystawienia faktury na następny miesiąc od dokonania transakcji. Od 1 stycznia 2013 r., czyli z chwilą, gdy mają wejść w życie projektowane przepisy, to przedsiębiorca będzie decydował, kiedy wystawić fakturę VAT.

Wcześniej – zaraz po dokonaniu transakcji – czy też dopiero na początku następnego miesiąca. Wydłużenie okresu na wystawienie faktury nie wyklucza bowiem możliwości wywiązania się z tego obowiązku wcześniej, niż to przewiduje projektowany art. 106i ustawy o VAT.

Zgodnie z wymaganiami art. 217 konstytucji wystawienie faktury mające kluczowe znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego znajdzie się w ustawie o VAT, a nie w przepisach wykonawczych

Nowe zasady wystawiania faktur będą korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy kilka razy w miesiącu dostarczają towar lub wykonują usługę na rzecz tego samego kontrahenta (np. hurtownie dla sklepów). Dziś, na mocy przepisów, mają oni wiele problemów z dokumentowaniem takich transakcji.

Musza one być nierzadko – z uwagi na rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. dotyczące m.in. wystawiania faktur – rozliczane w różnych okresach rozliczeniowych. Nowe przepisy dają szansę na radykalne zmniejszenie biurokracji i obciążeń administracyjnych przedsiębiorców.

Umożliwią bowiem rozliczenia zbiorcze, np. wystawienie jednej faktury na wszystkie dostawy z jednego miesiąca.

Wystawienie faktury będzie miało inne znaczenie niż ma obecnie. Dziś, z wyjątkiem pewnych specyficznych przypadków, wystawienie faktury decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego. W przyszłości, czyli od 1 stycznia 2013 r., faktura nie będzie już wpływała na powstanie obowiązku podatkowego.

– Moment jej otrzymania będzie decydował o realizacji prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego – podkreśla Roman Namysłowski, starszy menedżer w Ernst & Young.

Jak twierdzi, w niektórych przypadkach może to opóźniać moment odliczenia w porównaniu z dzisiejszą praktyką (szczególnie jeżeli podatnicy będą wystawiali faktury po zakończeniu miesiąca). Z drugiej strony jednak dostawcy czy usługodawcy zazwyczaj zależy na jak najszybszym wystawieniu faktury w celu uzyskania zapłaty.

Nie dla wszystkich firm wprowadzenie nowych zasad fakturowania będzie odbywało się bezproblemowo.

Marcin Chomiuk, partner w dziale prawno-podatkowym w PwC, jest zdania, że kłopotów nie unikną firmy, które nie dość, że wystawiają wiele faktur, to jeszcze na specjalnych zasadach. Takie jak np. firmy telekomunikacyjne, w przypadku których moment obowiązku podatkowego powstaje dziś nie z chwilą wystawienia faktury, lecz z chwilą upływu terminu płatności.

Wielu przedsiębiorców stanie przed koniecznością przystosowania swoich systemów finansowo-księgowych do nowych regulacji. A to może okazać się zarówno czasochłonne, jak i kosztowne.

– W dłuższej perspektywie nowelizacja powinna uelastycznić moment wystawienia faktur, a sprzedawcy zapewnić więcej czasu na ściągnięcie zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Jednak w krótkim okresie może dla niektórych firm okazać się niemałym obciążeniem administracyjnym – zaznacza Marcin Chomiuk.

Propozycja MF ma jeszcze jedną niekwestionowaną zaletę. Przenosi przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur z rozporządzenia do ustawy.

Etap legislacyjny Projekt ustawy Ministerstwa Finansów przekazany pod koniec maja 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych