Mam podpisaną umowę z rolnikiem ryczałtowym na dostawę warzyw oraz produktów mlecznych. Czy mogę odliczyć VAT nie tylko od zapłaty za dostarczone produkty, ale także od uiszczonej przedpłaty na rachunek bankowy rolnika - pyta pan Jan, przedsiębiorca prowadzący hurtownię spożywczą.

Tak. Umożliwiają to zmiany dotyczące szczególnej procedury odnoszącej się do rolników ryczałtowych określonej w ustawie o VAT.

Nowelizacja art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług umożliwia od grudnia zeszłego roku odliczenie VAT przez podatnika, który dokonał na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty. Oznacza to, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jeszcze przed nabyciem produktów rolnych.

Warunkiem jest wystawienie przez podatnika VAT czynnego faktury VAT RR (dokumentującej nabycie produktów rolnych) po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty za nabywane produkty rolne.

Po nabyciu produktów rolnych podatnik jest zobowiązany do wystawienia i wydania rolnikowi ryczałtowemu dokumentu potwierdzającego nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Podkreślić również trzeba, że nowelizacja art. 116 daje również możliwość dokonywania przez podatnika potrąceń z tytułu transakcji z rolnikiem ryczałtowym, wynikających z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). Oznacza to, że podatnik dokonujący skupu od rolnika ryczałtowego może odliczyć podatek również wtedy, gdy kwotę należności dla rolnika potrącił o tzw. kwoty mleczne oraz z tytułu egzekucyjnego, który musiał wykonać.

Zmiany dotyczące rozliczeń z rolnikami ryczałtowymi obowiązują od 1 grudnia 2008 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).