Kwota wkładu mieszkaniowego albo jego wniesiona część, zwaloryzowana według wartości rynkowej lub wartość rynkowa lokalu, która zostanie zwrócona byłemu członkowi spółdzielni po wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jest zwolniona z PIT. Zwolnienie obejmuje tylko wysokość wcześniej wniesionego wkładu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Sąd dodał, że nadwyżka pomiędzy uzyskanych przychodem a wniesionym wkładem jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Białymstoku z 2 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 414/11.