Wypłata wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego prawa lokatorskiego jest zwolniona z PIT do wysokości wniesionego wkładu.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20947/11) wyjaśniło zasady rozliczania zwróconych wkładów mieszkaniowych po wygaśnięciu spółdzielczego prawa lokatorskiego.
Resort poinformował, że zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.