Spór dotyczył opodatkowania VAT usługi polegającej na realizacji 25 odcinków przeznaczonych do emisji w telewizji oraz wyprodukowanie 12 filmów promocyjnych dla gmin.

Sąd zgodził się ze skarżącym, że do produkcji programów telewizyjnych stosuje się preferencyjną stawkę VAT. Nie podzielił jednak zdania, że produkcja odcinków przeznaczonych do emisji w telewizji i filmów produkcyjnych to usługa kompleksowa. WSA orzekł, że żadnej z usług wchodzących w skład produkcji cyklu telewizyjnego nie można ocenić jako głównej czy pobocznej. Obie usługi istnieją obok siebie niezależnie. Ponieważ w sprawie istniały rozbieżności co do stanu faktycznego, sąd nie rozstrzygnął, jaką stawką powinna być opodatkowana produkcja 12 filmów promocyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Krakowie z 16 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1643/11.