Według dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu do wykonywanych przez podatnika czynności polegających na dostawie wraz z montażem saun i łaźni parowych, w budynkach i lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie 23-proc. stawka VAT.
Podatnik zajmuje się wykonywaniem i montażem saun oraz łaźni parowych. Każda kompletna sauna zbudowana jest z kabiny drewnianej, pieca do sauny oraz akcesoriów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku łaźni parowej, która jest budowana z własnych materiałów, a następnie odsprzedawana zawsze z usługą dostawy, montażu i uruchomienia. W obu przypadkach (sauna i łaźnia parowa) z klientem podpisywana jest umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu: sauny, pieca do sauny lub łaźni parowej. Czynności te według PKWiU 2008 sklasyfikowane są w dziale 43 pod symbolem 43.39.19.0 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Prace wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego, sklasyfikowanych w ramach PKOB w dziale 11 z wyłączeniem lokali użytkowych.
Według dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu do wykonywanych przez podatnika czynności polegających na dostawie wraz z montażem saun i łaźni parowych, w budynkach i lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie 23-proc. stawka VAT.
Stawki obniżone powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o VAT lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dostawa i instalowanie saun lub łaźni nie znajduje się w tym katalogu, dlatego nie korzysta z preferencji.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 listopada 2011 r. (nr ILPP4/443-620/11-2/EWW).