NSA uznał, że wynagrodzenie za umorzenie udziałów w spółce kapitałowej w postaci niepieniężnej ma charakter dostawy towarów i jest opodatkowane VAT.

W rozpatrywanej sprawie miasto jako jedyny udziałowiec spółki z o.o. chciało umorzyć część udziałów w zamian za wynagrodzenie o charakterze rzeczowym, m.in. grunty, budynki, infrastruktura. Spółka, która wystąpiła o interpretację podatkową, uważała, że umorzenie udziałów nie jest odpłatną dostawą ani odpłatnym świadczeniem usług i nie podlega VAT.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się minister finansów. Organ potwierdził wprawdzie, że umorzenie udziałów za wynagrodzeniem nie podlega VAT, ale w przypadku przekazania wspólnikowi – miastu wynagrodzenia za umorzone udziały w postaci składników majątkowych już jest opodatkowane. Wynika to z tego, że w wyniku takiej operacji dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami przez spółkę na rzecz miasta. To stanowisko fiskusa potwierdził NSA.

Sędzia Artur Mudrecki podkreślił, że jeśli taka operacja nie podlegałaby VAT, to mogłoby dojść do obejścia prawa w postaci tworzenia spółek tylko po to, aby pewne składniki majątkowe zmieniły właściciela bez opodatkowania. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1296/10