W tej sprawie zostało przekazane oficjalne pismo (L.dz. 183/PIT/2014). Wydanie takiej interpretacji oznaczałoby jednak zmianę stanowiska szefa resortu finansów, który w opublikowanej broszurze informującej o zmianach przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia tego roku – prezentował odmienne stanowisko. Z nim jednak nie zgadza się PIT. Twierdzi, że wymóg rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczki/przedpłaty na poczet usługi turystycznej opodatkowanej (zawarty w art. 19a ust. 8 ustawy o podatku VAT) jest niezgodny z prawem wspólnotowym.

Ale to nie koniec kłopotów biur podróży. Od tego roku przy opodatkowaniu usług w systemie VAT-marża zastosowanie mają ogólne zasady VAT. Obowiązek powstanie w momencie wykonania usługi turystycznej, a nie jak wcześniej z chwilą ustalenia marży, nie później niż 15. dnia od wykonania usługi. To oznacza, że został zredukowany czas na zebranie dokumentów potwierdzających poniesione koszty i niezbędnych, aby biuro ustaliło marżę (od której liczy podatek). W konsekwencji biura turystyczne w późniejszym terminie, gdy skompletują wszystkie dokumenty, muszą dokonywać licznych korekt.

Jednak w tym przypadku wprowadzenie zadowalających branżę rozwiązań nie jest proste - wymaga bowiem zmian w dyrektywie.

I PIT zachęca Ministerstwo Finansów do podjęcia takiej inicjatywy. Jednak w międzyczasie proponuje wprowadzenie tymczasowych rozwiązań. Chodzi m.in. o zobowiązanie podatników sprzedających na rzecz organizatorów turystyki do wystawiania na ich żądanie faktur nie później niż 7. dnia od dnia dokonania sprzedaży bądź też odpowiednio od dnia otrzymania całości lub części zapłaty, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone przed dokonaniem sprzedaży bądź odpowiednio przed otrzymaniem całości lub części zapłaty.