Jeśli wycieczka się nie odbyła i organizator zwraca wpłacone zaliczki, to odprowadzony już od nich VAT trzeba skorygować w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym oddano pieniądze klientom.
Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP dotyczące wątpliwości przy rozliczaniu VAT przez biura podróży. Jednocześnie resort poinformował, że opracowuje informacje dotyczące opodatkowania usług turystyki, które zostaną opublikowane na stronie internetowej MF.
Reklama

Reklama
Problem wziął się z tego, że od 1 stycznia 2014 r. biura podróży muszą odprowadzać podatek od otrzymywanych od klientów zaliczek. Potwierdzili to w interpretacjach indywidualnych: dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 15 kwietnia 2014 r. (nr IPPP2/443-4 8/14-4/BH) i dyrektor IS w Bydgoszczy z 13 maja 2014 r. (nr ITPP2/443-156/14/RS), a teraz również ministerstwo.
Tymczasem biura turystyczne płacą VAT od marży i w momencie otrzymania zaliczki nie wiedzą jeszcze, ile zarobią na przyszłej imprezie.
Resort potwierdził, że w takiej sytuacji podatnik, zamiast obliczania marży uwzględniającej faktycznie poniesione koszty, może przyjąć taką marżę, którą skalkulował przy określaniu ceny danej wycieczki, obliczoną na podstawie przewidywanych kosztów. „Cena wycieczki, co do zasady, jest stała dla danego klienta i znana już przy dokonywaniu pierwszych przedsprzedaży tej wycieczki. W takiej sytuacji podatnik powinien posiadać stosowną dokumentację, która potwierdzałaby, że skalkulowane koszty uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży mają swoje uzasadnienie (np. umowy zawarte z hotelami, przewoźnikami)” – czytamy w odpowiedzi MF.
Z wyjaśnień izb i ministerstwa wynika też, że jeżeli ostateczna marża będzie inna, niż pierwotnie szacowano, to podatnik musi dokonać korekty podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym usługa została wykonana.
Natomiast koszty, które zostaną poniesione później tj. po wykonaniu usługi, powinny być rozliczone poprzez korektę deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym doszło do wykonania usługi – dodał resort finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Wyjaśnił, że takie postępowanie wynika z tego, iż obowiązek podatkowy nie powstaje w stosunku do tych usług później niż z chwilą ich wykonania.
Jeśli natomiast impreza się nie odbyła, nie odbędzie i biuro podróży zwraca klientom wpłacone zaliczki, to – jak wynika z wyjaśnień MF – należy dokonać korekty w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zwrócono zaliczki.
Inaczej będzie, gdy wpłacone kwoty nie są zwracane, a jedynie zaliczane na poczet drugiej imprezy, o innej planowanej marży. W takiej sytuacji – według resortu – biuro, znając już faktyczne koszty tej drugiej imprezy, powinno dokonać ewentualnej korekty podatku w deklaracji za okres, w którym ta nowa impreza zostanie wykonana.