Najpierw musi udowodnić, że bonusy mają ścisły związek z ich obowiązkami – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Firma produkująca pieczywo i ciastka szykowała program motywacyjny dla swoich menedżerów. Mieli dostać opcje na udziały spółki z możliwością realizacji ich w przyszłości po preferencyjnej cenie. Warunkiem było pozostawanie przynajmniej przez rok na stanowisku kierowniczym w firmie. Założono, że jeśli pracownicy będą chcieli sprzedać opcję lub nabyte udziały, to spółka będzie mogła je odkupić jako pierwsza w celu późniejszego umorzenia zgodnie z art. 200 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).

Spółka wystąpiła o interpretację podatkową. Zapytała w niej, czy otrzymanie bonusów przez uczestników programu rodzi obowiązek podatkowy. Interesowało ją także, czy powinna pobierać zaliczki na PIT od pieniędzy otrzymanych przez pracownika za sprzedane opcje bądź udziały. Sama była zdania, że nie. Podkreślała, że przyznanie opcji oznacza tylko potencjalną możliwość osiągnięcia przychodu przez menedżerów (mogą np. zrezygnować z uprawnień). Nie pochodzi on jednak ze stosunku pracy (gdyż przyznany zostanie na podstawie regulaminu programu motywacyjnego) i nie jest z nim bezpośrednio związany. Według niej danina pojawi się tylko od dochodu z kapitałów pieniężnych osiągniętego przy sprzedaży bonusu przez pracowników. Sami jednak będą musieli ją rozliczyć.

Izba skarbowa była innego zdania. Uznała, że nabycie opcji na udziały jest przychodem ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobrać zaliczki na podatek.

Nie zgodził się z tym jednak krakowski WSA, do którego trafił spór. Sąd przypomniał, że nie każdy przychód pracownika otrzymywany od pracodawcy pochodzi ze stosunku pracy. Aby tak stwierdzić, izba musi udowodnić, że istnieje ścisły związek między zatrudnieniem a otrzymanym świadczeniem. Skoro tego nie uczyniła, to nie mogła zobowiązywać spółki do pobierania zaliczek od opcji na udziały.

Ponadto WSA wyjaśnił, że w opisanej sytuacji pracownicy otrzymają przychód z kapitałów pieniężnych dopiero w momencie, gdy zrealizują opcje na udziały, a potem gdy ewentualnie je sprzedadzą.

Wyrok nie jest prawomocny.

Izba ma udowodnić, że istnieje ścisły związek między zatrudnieniem a otrzymanym świadczeniem

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Krakowie z 16 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1572/13.