NSA wydał kolejny wyrok, z którego wynika, że bonus w postaci opcji na akcje nie jest przychodem ze stosunku pracy, tylko przychodem z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że od takiego przychodu menedżer zapłaci 19 proc. podatku zamiast 32 proc.
Wyrok dotyczył podatniczki, która uczestniczyła w programie nabycia akcji prowadzonym przez jej pracodawcę, spółkę akcyjną. W jego ramach dostała od spółki opcje na akcje. Przez trzy lata od ich uzyskania nie mogła nimi rozporządzać, po upływie tego czasu mogła kupić akcje spółki po preferencyjnej cenie, a następnie sprzedać je już po cenie rynkowej.
Podatniczka była przekonana, że będzie musiała zapłacić podatek od nabytych w ten sposób akcji spółki dopiero w momencie ich zbycia, bo jak wyjaśniła, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jest to przychód z kapitałów pieniężnych.