NSA wydał kolejny wyrok, z którego wynika, że bonus w postaci opcji na akcje nie jest przychodem ze stosunku pracy, tylko przychodem z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że od takiego przychodu menedżer zapłaci 19 proc. podatku zamiast 32 proc.
Wyrok dotyczył podatniczki, która uczestniczyła w programie nabycia akcji prowadzonym przez jej pracodawcę, spółkę akcyjną. W jego ramach dostała od spółki opcje na akcje. Przez trzy lata od ich uzyskania nie mogła nimi rozporządzać, po upływie tego czasu mogła kupić akcje spółki po preferencyjnej cenie, a następnie sprzedać je już po cenie rynkowej.
Podatniczka była przekonana, że będzie musiała zapłacić podatek od nabytych w ten sposób akcji spółki dopiero w momencie ich zbycia, bo jak wyjaśniła, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jest to przychód z kapitałów pieniężnych.
Warszawska izba skarbowa była innego zdania. Uznała, że podatniczka uzyska przychód z tych akcji już w momencie realizacji opcji i będzie on równy „różnicy pomiędzy wartością rynkową nabywanych akcji a ceną zakupu (realizacji prawa) przemnożoną przez liczbę akcji”. Zdaniem izby skarbowej, jeżeli nabycie akcji zostanie sfinansowane przez pracodawcę, to podatniczka uzyska w ten sposób przychód ze stosunku pracy uregulowany w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podatniczka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten orzekł, że przychód podatniczki z takich akcji nie jest przychodem ze stosunku pracy, bo nabycie tych akcji nie jest elementem warunków pracy i płacy ani nie wynika z umowy o pracę.
Takiego samego zdania był także Naczelny Sąd Administracyjny, do którego skargę kasacyjną złożył dyrektor warszawskiej izby skarbowej. Uzasadniając wyrok, sędzia Zbigniew Kmieciak stwierdził, że nie można każdego przychodu, który jest związany ze stosunkiem pracy, towarzyszy mu albo został osiągnięty przy okazji stosunku pracy, traktować jak przychód ze stosunku pracy.
Wyrok jest prawomocny.
Nie jest to pierwszy taki wyrok w sprawie bonusów dla menedżerów. Sądy administracyjne zgodnie potwierdzają, że w takim wypadku nie jest to przychód ze stosunku pracy, tylko z kapitałów pieniężnych, co daje prawo do niższej stawki podatku. Eksperci podatkowi zalecają jednak, by w takich przypadkach zachować ostrożność i występować do izb skarbowych o wydanie interpretacji indywidualnych.
ORZECZNICTWO
Wyrok z 19 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 650/12.
Elżbieta Delert