W weekend odbył się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który wybrał nowe władze. Dotychczasowego przewodniczącego Tomasza Michalika zastąpiła prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zjazd poza podjęciem decyzji personalnych (wybrany został nowy skład całej Krajowej Rady) postanowił też, czym nowe władze mają się zająć. Jednym z najważniejszych zadań jest utrzymanie obecnego status quo, jeśli chodzi o tę profesję.

W Sejmie toczą się bowiem prace (w komisji, po I czytaniu) nad kolejną ustawą o deregulacji zawodów, która zakłada ograniczenie zakresu czynności, które będą mogli wykonywać wyłącznie licencjonowani doradcy podatkowi. Pierwotny projekt przewidywał, że dla doradców podatkowych zastrzeżone mają być jedynie czynności reprezentowania podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W efekcie wszyscy, bez względu na posiadane uprawnienia, kwalifikacje czy doświadczenie w zakresie rozliczeń, mogliby sporządzać deklaracje, prowadzić księgi podatkowe oraz wydawać opinie i udzielać porad. Tomasz Michalik, dotychczasowy przewodniczący KRDP, podczas prac komisji sejmowej zajmującej się projektem ustawy deregulacyjnej przekonywał, że zmiana spowoduje, iż podatnicy oraz fiskus zostaną narażeni na ryzyko błędnych rozliczeń. Prof. Jadwiga Gumlińska-Pawlic została z kolei zobligowana przez krajowy zjazd do podjęcia działań, których celem jest utrzymanie obecnego zakresu czynności zastrzeżonych tylko dla doradców podatkowych oraz przedstawicieli wybranych zawodów (radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta).

Krajowy zjazd utrzymał również wysokość składek członkowskich (wynosi ona 80 zł), które muszą co miesiąc płacić doradcy. Nowa rada ma również nawiązać ściślejszą współpracę z przedstawicielstwami innych korporacji zawodowych (np. Krajową Radą Radców Prawnych) oraz organizacjami studenckimi (np. ELSA). Jak zapowiada prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, rada w nowym składzie będzie chciała również wprowadzić zmiany w ubezpieczeniach OC doradców.