statystyki

Jedna stawka podatku od nieruchomości za garaż. Być może taka, jak za mieszkanie

autor: Magdalena Majkowska, Łukasz Zalewski17.06.2013, 07:01; Aktualizacja: 17.06.2013, 14:43
Justyna Przekopiak dyrektor departamentu podatków lokalnych w Ministerstwie Finansów.

Justyna Przekopiak dyrektor departamentu podatków lokalnych w Ministerstwie Finansów.źródło: ShutterStock

Rząd chce skończyć z absurdem, gdy za takie samo miejsce postojowe jego właściciel płaci nawet dziesięć razy więcej niż sąsiad. Na zmianach w zasadach pobierania podatku od nieruchomości zyskają podatnicy, ale równocześnie tracić mogą gminy.

Reklama


Reklama


Po zmianach, które zaakceptował rząd na ostatnim posiedzeniu, ma się skończyć problem nierównego opodatkowania właścicieli miejsc parkingowych w garażach wielostanowiskowych. Dziś, jeśli stanowią one odrębną własność i mają osobną księgę wieczystą, trzeba płacić daninę według wyższej stawki podatku od nieruchomości, która maksymalnie wynosi 7,66 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (czyli tyle, ile dla budynków lub ich części pozostałych). W przeciwnym wypadku – gdy miejsce postojowe traktowane jest jako przynależące do lokalu – zastosowanie ma niższa stawka podatku dla mieszkań, która maksymalnie wynosi 0,73 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Rząd proponuje więc ujednolicić opodatkowanie wszystkich garaży i objąć je jedną stawką podatku. Taką zmianę przewiduje projekt założeń do ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt opracowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji). Pozostaje pytanie, która stawka będzie tą właściwą. Wiele przemawia za tym, że niższa.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Miejsce do parkowania

Zróżnicowanie opodatkowania miejsc postojowych wynika z tego, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) garaż nie funkcjonuje jako rodzaj budynku. O stawce podatku decyduje więc odmienna sytuacja faktyczna i prawna takich pomieszczeń. Potwierdził to NSA w uchwale z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11).

Ireneusz Krawczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, tłumaczy, że w zależności od treści aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej garaże podziemne pod budynkami (najczęściej mieszkalnymi) mogą być lokalami przynależnymi do mieszkań lub same stanowić odrębne lokale.

– W przypadku gdy garaż jest przynależnością lokalu mieszkalnego, podatek od nieruchomości może wynosić dziesięć razy mniej, niż gdy jest samodzielnym lokalem – komentuje ekspert.

Jego zdaniem zróżnicowanie to nie jest w rzeczywistości niczym uzasadnione. – Garaż podziemny to zawsze miejsce do parkowania samochodów – podkreśla Ireneusz Krawczyk.

Jedna stawka

W praktyce dochodzi do absurdalnych sytuacji, gdzie dwa jednakowe i pełniące identyczną funkcję miejsca postojowe w tym samym garażu wielostanowiskowym mogą być różnie opodatkowane. Dlatego nowe uregulowania prawne zmierzają do ujednolicenia stawki od wszystkich garaży wielostanowiskowych.

Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że jeśli zostanie wprowadzona jedna stawka dla garaży, np. na poziomie tej dla budynków lub ich części mieszkalnych, to problem zostałby rozwiązany. – Jeśli jednak w ustawie nie wprowadzimy definicji garażu, to znów będą problemy z opodatkowaniem – ostrzega.

Ireneusz Krawczyk zwraca zaś uwagę, że konieczna też będzie zmiana definicji podatnika.

Niepewna stawka

Najważniejszą kwestią jest jednak to, jaka stawka obejmie garaże – czy będzie to stawka właściwa dla lokali mieszkalnych, czy budynków lub ich części pozostałych. Projekt założeń o tym nie przesądza.

– Być może ustawodawca powinien wprowadzić dodatkowe kryterium, które decydowałoby o zastosowaniu jednej lub drugiej stawki – zastanawia się Ireneusz Krawczyk. Wskazuje, że jeżeli właściciel garażu jest jednocześnie właścicielem mieszkania w tym budynku, to stawka powinna być zbliżona do tej za lokal mieszkalny. – W innych przypadkach, a więc np. gdy garaż wykupiła osoba z innego budynku, mogłaby płacić według stawki jak za lokale pozostałe – ocenia.

Rząd, rozstrzygając, która stawka będzie właściwa dla garaży, będzie musiał wziąć również pod uwagę interes gmin i miast. Obecnie część garaży jest opodatkowana stawką właściwą dla budynków pozostałych, co oznacza wyższe dochody gminy. Wyrównanie stawki w dół oznaczałoby stratę dochodów samorządów.

Samorządy już mogą ujednolicić podatek od miejsc postojowych

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania garaży wielostanowiskowych stanowiących odrębne nieruchomości?

W przypadku opodatkowania garaży obecnie stosuje się różne stawki podatku od nieruchomości, co wynika z ich odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej, jak również z tego, że w przepisach prawa garaż nie występuje jako rodzaj budynku. Zróżnicowanie w opodatkowaniu pomieszczeń pełniących funkcję garażu jest spowodowane ponadto tym, że w ustawie nie wymienia się kazuistycznie wszystkich możliwych, występujących w praktyce, przedmiotów opodatkowania wraz z przypisaniem im konkretnej stawki podatku od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest bowiem budynek lub jego część, a nie zindywidualizowany obiekt pełniący określoną funkcję, w tym przypadku przeznaczony do przechowywania pojazdów mechanicznych.

W konsekwencji różnice w opodatkowaniu mogą dotyczyć również innych obiektów niż garaże, w zależności od ich statusu.

Jaka obecnie powinna być stawka dla garażu w budynku mieszkalnym?

Garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla budynków lub ich części pozostałych. Stanowisko resortu w zakresie opodatkowania garaży zostało zaprezentowane w interpretacji ogólnej z 26 kwietnia 2012 r. (nr PL/LS/833/40/SIA/12/122), która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2012 r. poz. 20. Jest ono zbieżne z poglądem NSA w tej sprawie, wyrażonym w uchwale z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11).

Czy zdaniem MF możliwe jest wprowadzenie jednej, odrębnej stawki dla garaży w budynkach mieszkalnych (mających różny status prawny)?

Kwestia stosowania jednolitej stawki do opodatkowania garaży może zostać rozwiązana przez gminy na podstawie obecnie istniejącego ustawodawstwa, w ramach stosowania przez nie gwarantowanej konstytucyjnie autonomii podatkowej. Pozwala ona na samodzielne kształtowanie polityki podatkowej, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności sposób ich wykorzystania.

Zatem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w ramach istniejących obecnie rozwiązań pozwala radom gmin na uchwalenie stawek podatku od nieruchomości dla wszystkich garaży w budynkach mieszkalnych, w tym również garaży wielostanowiskowych, stanowiących odrębne nieruchomości, w wysokości niższej niż przewidziana dla budynków lub ich części pozostałych, w tym również na poziomie stawki tego podatku przewidzianej dla budynków lub ich części mieszkalnych.

Czy stawka powinna być jak dla budynków mieszkalnych, czy jak dla pozostałych?

W projekcie założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanym przez ministra administracji i cyfryzacji, zakłada się ujednolicenie stawek dla wszystkich garaży (za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą) poprzez objęcie ich jedną stawką. Na obecnym etapie procedowania tego projektu nie jest możliwe przesądzenie kwestii wysokości tej stawki. Trzeba bowiem mieć na względzie oprócz kwestii społecznych również kwestię dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Etap legislacyjny

Projekt założeń do ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego został przyjęty przez rząd. Na podstawie tych założeń zostanie przygotowany projekt ustawy.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • opole(2013-08-04 23:25) Odpowiedz 10

  witam
  moim zdaniem dzisiaj mamy jakiś absurd.
  Płacę za miejsce postojowe 180 zł./rok bo mam wyodrębniąną księgę wieczystą!!!

 • Adam(2013-06-19 16:54) Odpowiedz 10

  Podjeta uchwala przez Naczelny Sad Administracyjny w dniu 27.02.2012
  sygn.aktII FPS 4/11 nie ma zadnej mocy prawnej w swietle prawa budowlanego i lokalowego. NSA nie jest organem ustawodawczym o czym
  prawdopodobnie zapomnial! NSA stworzyl tym samym powazny konflikt prawny ktorym teraz zajmie sie Rzad. Uchwala NSA jest sprzeczna z Konstytucja poniewaz dzieli spoleczenstwo na dwie grupy czy tez klasy
  posiadaczy domow jednorodzinnych ktorzy posiadaja jedna ksiege wieczysta i posiadaczy mieszkan w budynkach wielorodzinnych ktorzy sa posiadaczami odrebnej ksiegi wieczystej na mieszkanie i garaz. Nie jedna rodzina w budownictwie wielorodzinnym za piorytet uznala kupno mieszkania i po znalezieniu niezbednych srodkow dokupila garaz a tym samym posiada odrebna ksiege wieczysta. Garaz umieszczony w budynku wielorodzinnym jest pomieszczeniem niemieszkalnym tak jak kuchnia czy pralnia lub garderoba i nie moze byc opodatkowany tak jak budynki pozostale. Tego prozaicznie prostego faktu nie rozumie NSA i siedmiu sedzow.

 • Bart(2013-06-19 09:48) Odpowiedz 10

  Niech sobie zmieniają jak chcą byle płacić mniej za miejsce garażowe na poziomie -1 w bloku w którym mieszkam, owszem posiada ono własną księgę wieczystą ale to nadal miejsce garażowe w bloku a nie oddzielny budynek stojący gdzieś obok.

 • EWA(2013-06-17 16:35) Odpowiedz 10

  Co za idiotyzmy! Garaż w budynku pełni zawsze jednakową funkcję! Opodatkowanie powierzchni garażu na podstawie kretyńskich łamańców myślowych jest formą rabunku podatników! Poza tym - kogo obchodzi, ile stracą gminy? A ile tracą, jeśli NIE opodatkowują całości przychodów podatnika 100% stawką? Policzcie - jaka to strata! Nasz patologiczne do nieskończoności państwo toleruje święte rolnicze krowy, które nie wykazują przychodów, nie płacą podatków osobistych, nie płacą procentowej składki zdrowotnej i emerytalnej, czyli ROLNICY STANOWIĄ SZARĄ STREĘ - i nikt tego nie oprotestowuje! Ani prawnicy, ani łamiący art. 32 Konstytucji posłowie! Zamiast tego prawnicy wymyślają kolejne kretynizmy, byle tylko uchronić świete krowy (wszystkich uprzywilejowanych) od zabrania im przywilejów, za to maksymalnie opodatkować gorszych obywateli podatników -niewolników. Gdybym miała siły i środki, to "podziękowałabym" politykom tak, jak na to zasługują!

 • Obserwator(2013-06-25 14:25) Odpowiedz 10

  Szkoda ze tak malo komentarzy na ten temat. Niezadowolenie spoleczne jest bardzo duze ale ludzie przyzwyczajeni do tego typu traktowania poddaja sie bez walki. Roznica w naliczanym podatku w skali rocznej to okolo 150-200zlotych na mieszkanca, posiadacza miejsca postojowego-garazu w budynku wielorodzinnym. To tak niewiele ale w skali duzego miasta to moze byc duza suma pieniedzy i dlatego miasta zaangazowaly sztab prawnikow do obrony 10cio krotnej stawki podatku. Oplacani przez miasta prawnicy zaczeli lamac interpretacjami podstawowe normy prawa budowlanego i lokalowego po to by dalej pracowac. Przypomina to stare dzieje PRLu. NSA zapomnialo ze w kraju dziala Sejm, sa Komisje Sejmowe i jest Rzad. Moze warto pomyslec o rozwiazaniu Naczelnego Sadu Administracyjnego! Sa to w koncu nasze pieniadze...

 • warszawa(2013-10-29 20:48) Odpowiedz 10

  Mnie gmina dowaliła 840zl podatku na rok w tym podatek za garaze to ok. 750 zł. I tak oczywiscie chcieliby kasowac rok w rok, tymczasem podatek w sprawie tak elementarnie prostej i zrozumialej jak garaz do mieszkania jest wyliczany na podstawie niezwykłych wywodów prawnych i łamańców myślowych.

  Podczas obowiązywania wczesniejszej wykładni NSA (tej korzystnej, sprzed lutego '12 - była taka bodajże w 2009 !!!) Gmina przez dwa lata nie wysyłała mi decyzji o podatku, potem po lutym '12 gdy pojawiła się korzystna interpretacja w ciągu dwóch miesiecy dostałem dwa listy polecene z zaproszeniem do zapłaty: mieszkanie ~65 groszy/mkw, garaż ~7zł/mkw. Prosze jaki przypadek ...

 • inż paweł sroka(2013-06-19 07:49) Odpowiedz 10

  cały ten długi artykuł świadczy o kompletnej nieznajomości prawa przez "państwo" z nsa. sprawy o tematyce budownictwo - nieruchomości - podatki, powinni prowadzic sędziowie specjalizujący się w tej tematyce. Jeżeli nsa nie rozumie pojęcia prawnego BUDYNKU, LOKALU UŻYTKOWEGO, GARAŻU to czy jest sens czytać ich wyroki ?

 • psps(2013-06-17 23:16) Odpowiedz 00

  Regulacje, uznania, interpretacje, zwolnienia, decyzje indywidualne - wszystko aby urzędnik czuł się ważny i można było "załatwić coś za coś". Czyli bez znajomości nie masz żadnych praw i nic normalnie nie załatwisz.

 • lotnik(2013-06-21 12:35) Odpowiedz 00

  I tak z prostej sprawy robimy problem i tyle ludzi ma zajecie. Widać, że logika im jest obca. garaz jest to miejsce do parkowania ustalamy więc stawke taka to a taką i po herbacie.
  Ale rząd zamiast zajać sie dużo wazniejszymi sprawami udaje że rzadzi i mamy to co mamy.
  Ciekawe jak długota radosna twórczość będzie trwać.
  Wiadomo, ze NSA nie jest stwórcą prawa ale kto o tym wie??? dlatego dalej procedują. Dobrze Miro powiedział "dziki kraj".

 • Lucek(2013-09-22 21:26) Odpowiedz 00

  Mam miejsce parkingowe w podziemnym garażu wielostanowiskowym i płacę ponad 400 zł podatku! Wychodzi, na to że mam 58 metrów garażu, mimo, że de facto zajmuję 15 metrów! To chore !
  A pamiętacie przedwyborcze hasło PO? "By żyło się lepiej, wszystkim" :D No to mamy te lepsze życie ! POdatki 10-cio krotnie wyższe z roku na rok i absurdy w przepisach, które dają o sobie znać w rzeczywistości !

 • etie(2016-03-07 18:19) Odpowiedz 00

  Kompletny skandal.Mam rente 700 z czego mam płacic podatek.Mieszkanie i garaz mam po rodzicach. Teraz co mam sz tym zrobic

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama