Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2012 r., poz. 1550. Określa ona nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz objaśnienia do nich. Wszystkie druki zostały dostosowane do zmian ustawy o VAT w zakresie stosowania ulgi na złe długi (wprowadzonych tzw. trzecią ustawą deregulacyjną).

Nowe druki mają zastosowanie, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. Jednocześnie – nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r. – mogą być stosowane dotychczasowe formularze. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy podatnik koryguje podstawę opodatkowania lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego w ramach ulgi na złe długi. W takim wypadku powinien wypełnić nową deklarację.