Wierzyciel po 150 dniach od terminu płatności może skorzystać ze specjalnej ulgi na złe długi. Musi złożyć korektę deklaracji i zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Dłużnik, który nie zapłacił w ciągu 150 dni, ma obowiązek skorygować podatek naliczony.
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ulgi na złe długi w VAT. Dzięki nim wierzyciele mogą szybciej odzyskać VAT z niezapłaconych faktur. Nowe przepisy przewidują jednak większe obowiązki dla dłużników. Co więcej, z ulgi nie zawsze będzie można skorzystać. Wierzyciel i dłużnik muszą bowiem spełnić kilka nowych warunków.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków wierzyciela

Obowiązków dłużnika

Co grozi dłużnikowi za brak korekty VAT

W jaki sposób można sprawdzić, czy dłużnik nie zbankrutował

Czy zawiadomienie można przesłać przez internet

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak można korzystać z ulgi na złe długi na nowych zasadach.