Dlatego zanim te założenia zostaną wprowadzone w życie, wiele osób chce skorzystać z możliwości otrzymania certyfikatu. Nie jest to jednak możliwe, jeżeli kandydat nie posiada odpowiedniego doświadczenia. Uprawnienia może bowiem otrzymać osoba z dwuletnią praktyką, jeżeli zda egzamin, lub taka, która legitymuje się odpowiednim wykształceniem z rachunkowości oraz trzyletnią praktyką. Przy tym, zgodnie z art. 76b ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), za doświadczenie uważa się wykonywanie określonych czynności związanych z prowadzeniem pełnych ksiąg rachunkowych (np. sporządzanie sprawozdań finansowych), m.in. na podstawie stosunku pracy w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu.

Powstaje więc wątpliwość, czy do tego czasu wlicza się urlopy chorobowy, macierzyński oraz wychowawczy.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do okresu praktyki w księgowości w znaczeniu określonym w art. 76b ust. 2 ustawy o rachunkowości wlicza się jedynie okres urlopu macierzyńskiego oraz chorobowego.