Przyznanie emerytom i rencistom prawa do przekazywania 1 proc. podatku za pośrednictwem organów rentowych to postulat powtarzany od lat. Ministerstwo Finansów do tej pory opierało się takim zmianom. Okazuje się jednak, że nie jest im przeciwny ZUS.

– Wprowadzenie tego rozwiązania wiązałoby się z koniecznością modyfikacji w systemie informatycznym ZUS, ale jesteśmy gotowi na ich wykonanie, o ile zostaną uchwalone z odpowiednim wyprzedzeniem – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

DGP dotarł do opinii prezesa ZUS (nr 992700/0220/30/2012/SEn), przesłanej Ministerstwu Finansów w lipcu tego roku (w odpowiedzi na pismo MF). Wskazano w niej, jakie kwestie należy uregulować w razie nałożenia na organy rentowe obowiązku przyjmowania od emerytów i rencistów wniosków o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). ZUS ocenia też, że wytworzenie oprogramowania, umożliwiającego rozliczenia podatku z uwzględnieniem takiego wniosku, przetestowanie go oraz wdrożenie, wymaga ok. 9-miesięcznego okresu. Zatem wejście w życie zmiany powinno nastąpić co najmniej 9 miesięcy przed 1 stycznia roku, w którym będzie rozliczany poprzedni rok kalendarzowy po raz pierwszy według nowych zasad.

– Przejęcie przez organ rentowy możliwości rozliczenia 1 proc. podatku na podstawie oświadczenia będzie dużym ułatwieniem dla emeryta lub rencisty, który chce przekazać część swojego PIT organizacji pożytku publicznego – uważa Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej w Roedl & Partner.

Będzie to korzystne nie tylko dla samych OPP, ale także dla podatników, chcących włączyć się w działalność społecznie użyteczną.

Rozliczenie roczne emerytury i renty

Dziś emeryt lub rencista, który chce przekazać 1 proc. podatku, może to zrobić, tylko jeśli samodzielnie złoży zeznanie podatkowe. Zasadniczo emeryci i renciści takiego obowiązku nie mają.

– Otrzymują oni od organu rentowego, do końca lutego następnego roku, roczne obliczenie PIT – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy w PwC.

Konieczność dodatkowego złożenia zeznania występuje tylko w wyjątkowych sytuacjach.

– Gdy emeryt lub rencista chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, korzysta z ulg podatkowych bądź uzyskał dodatkowy dochód – wylicza Anna Misiak, szef zespołu podatków osobistych w MDDP.

W takich przypadkach rozliczenie przygotowane przez ZUS jest traktowane jak informacja o dochodach.