Monika Zabzdyr, biegły rewident, partner w HLB M2 Audyt wyjaśnia, że aby paragon mógł być uznany za dowód stanowiący podstawę księgowania, musi zostać uzupełniony o brakujące dane wymagane ustawą o rachunkowości.

Na podstawie par. 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360), dokumentem zrównanym z fakturą, uprawniającym do odliczenia VAT, są dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi. 

16,2 zł wynosi opłata dla aut osobowych za przejazd autostradą A4

Muszą jednak zawierać następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.

Dlatego wystarczające będzie uzupełnienie paragonu za przejazd autostradą o informacje na temat nabywcy, podpis osoby dokonującej zapłaty i opis, jakiego wydatku dotyczy, tj. opis operacji gospodarczej – wyjaśnia Monika Zabzdyr.

Ekspert dodaje, że dane te można umieścić bezpośrednio na paragonie lub też na odrębnym dowodzie zastępczym, np. PK, który będzie stanowił załącznik do paragonu.

Wówczas będzie on mógł być zaksięgowany w kwocie brutto, np. na zobowiązania wobec pracowników, w kwocie netto w ciężar kosztów, a VAT może zostać ujęty jako VAT do odliczenia.