Znowelizowana w 2010 roku Dyrektywa VAT (2006/ 112/WE) przewiduje możliwość wystawiania faktur uproszczonych, gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21599/11) poinformowało, że jeszcze w tym roku zostaną podjęte prace mające na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy dotyczących faktur uproszczonych, tak aby mogły zacząć obowiązywać (z odpowiednio długim vacatio legis) od 1 stycznia 2013 r.

Resort wyjaśnił, że nowelizacja Dyrektywy VAT z 13 lipca 2010 r. wprowadza w art. 220a i 226b pojęcie faktury uproszczonej. Nakłada ona na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek umożliwienia podatnikom od 1 stycznia 2013 r. wystawiania takich faktur, m.in. w sytuacji gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w dyrektywie).

Warto wskazać, że w Sejmie znajduje się już komisyjny projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący uproszczenia zasad dokumentowania drobnych wydatków firmowych np. pozwala dokumentować paragonami wydatki na niektóre usługi m.in. gastronomiczne.

Przypomnijmy, że obecnie istnieje możliwość nieumieszczania niektórych obowiązkowych danych wymaganych na fakturze. Zgodnie z par. 17 i par. 18 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. nr 68, poz. 360) regulującym zasady wystawiania faktur dotyczy to m.in. biletów kolejowych czy dowodów zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi.